Poprawa wyników leczenia w przypadku operacji ginekologicznych

Amy N. Brown, MD (Lt Col, USAF)1
Bruce S. Kahn, MD2

1Fellow, Scripps Clinic, San Diego, Kalifornia

2Director, Fellowship in Minimally Invasive Gynecologic Surgery, Scripps Clinic, San Diego, Kalifornia; Adjunct Clinical Professor, Uniformed Services University School of Medicine

Realizacja strategii pozwalających na poprawę wyników leczenia (ERP – enhanced recovery pathways) czasem trwa rok lub 2 lata, ale przynosi to korzyści zarówno pacjentom, jak i systemowi opieki zdrowotnej.

ZAGADNIENIA KLUCZOWE

  • ERP koncentruje się na wykorzystaniu nieopioidowych leków przeciwbólowych w celu kontroli bólu w okresie okołooperacyjnym.
  • Dla sukcesu ERP kluczowe jest zapewnienie wsparcia ze strony administracji szpitala, lekarzy oraz personelu pielęgniarskiego i kierowników zespołów interdyscyplinarnych opiekujących się chorymi.


Strategie pozwalające na poprawę wyników leczenia szybko zdobywają uznanie i zaczyna się je coraz częściej stosować w odniesieniu do zabiegów ginekologicznych. Badania wykazały, że w przypadku pacjentów objętych protokołem ERP występuje mniej powikłań, skraca się długość ich hospitalizacji i obserwuje się większe zadowolenie z przebiegu leczenia operacyjnego.1,2 W realizacji strategii ERP bierze udział multidyscyplinarny zespół specjalistów skoncentrowanych na pacjencie, co ma na celu optymalizację wyników leczenia opartego na najlepszych praktykach i opiece okołooperacyjnej.3 Podstawowe elementy ERP to: 1) zmniejszenie stresu związanego z operacją; 2) zachowywanie normalnych funkcji fizjologicznych w okresie okołooperacyjnym; 3) przyspieszenie rekonwalescencji po operacji.1 Podstawowy protokół ERP został opracowany dla pacjentów poddawanych operacji jelita grubego, a następnie dostosowano go do innych dziedzin medycyny, w tym ginekologii. W 2016 roku ERAS Society opublikowało wytyczne dotyczące kompleksowej opieki okołooperacyjnej w przypadku operacji ginekologicznych/onkologicznych. Część z nich to dobrze znane i przyjęte standardy, jak na przykład: przygotowanie pola operacyjnego, profilaktyka mikrobiologiczna czy profilaktyka powikłań zakrzepowo-zatorowych, lecz część różni się od dotychczas stosowanych procedur, takich jak: długotrwałe głodzenie, mechaniczne oczyszczanie jelita czy podawanie opioidów w leczeniu bólu. Korzyści wynikające z zastosowania protokołu ERP odnoszą zarówno pacjenci, jak i system opieki zdrowotnej, co stanowi argument za jego włączeniem do codziennej praktyki. Niniejszy artykuł opiera się na wytycznych z 2016 roku i najnowszych doniesieniach. Opisano w nim, jak wdrożyć elementy ERP do codziennej praktyki.

Procedury przedoperacyjne

Edukacja i poradnictwo

W idealnych warunkach przygotowanie do rekonwalescencji rozpoczyna się w okresie planowania leczenia operacyjnego. Informowanie i edukowanie pacjenta oraz jego opiekunów na temat tego, czego można oczekiwać przed operacją i po niej, zmniejsza ich ...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Postępowanie śródoperacyjne

Przeprowadzanie zabiegów mało inwazyjnych ma niezliczone zalety w porównaniu z metodami klasycznymi, takimi jak laparotomia. Korzyści to między innymi: zmniejszenie krwawienia [...]

Postępowanie pooperacyjne

Jeśli przed operacją zapewni się pacjentowi prawidłowe nawodnienie doustne, wymaga on mniej nawadniania dożylnego, które może zostać przerwane w momencie, gdy [...]

Wdrożenie i utrzymanie ERP

Strategie służące poprawie wyników leczenia będą odgrywać coraz istotniejszą rolę w poprawie jakości opieki nad pacjentem, co podkreśla ich znaczenie w [...]

Podsumowanie

Strategie służące poprawie wyników leczenia będą odgrywać coraz istotniejszą rolę w poprawie jakości opieki nad pacjentem, co podkreśla ich znaczenie w [...]

Podstawy ERP

1. Zmniejszenie stresu związanego z operacją.

Protokół ERAS

W celu ułatwienia wprowadzenia procedur ERP w jednostkach leczniczych materiały przygotowane przez system opieki zdrowotnej Scripps (San Diego, Kalifornia, USA) są [...]

Do góry