Objawy dyzuryczne i bolesna zmiana w okolicy sromu u 26-letniej kobiety

Diana Curran, MD1
John O. DeLancey, MD2
Hope K. Haefner, MD3

1Associate Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Michigan Medicine, University of Michigan, Ann Arbor

2Norman F. Miller Professor of Gynecology, Director Pelvic Floor Research, Group Director, Fellowship in Female Pelvic Medicine and Reconstructive Surgery, University of Michigan Medical School, Ann Arbor; członek rady redakcyjnej czasopisma „Contemporary OB/GYN”

3Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Michigan Medicine, University of Michigan, Ann Arbor

Jakie są diagnoza i plan postępowania u tej pacjentki?

Opis przypadku

Dwudziestosześcioletnia pacjentka, nieródka, zgłasza objawy dyzuryczne i bolesną zmianę w okolicy sromu (ryc. 1). Od 3 miesięcy ma nowego partnera seksualnego. Żadne z nich nie podróżowało poza Stany Zjednoczone. Pacjentka przyjmuje antykoncepcję doustną i nie zgłasza alergii na leki. W wywiadzie zaprzecza występowaniu chorób przenoszonych drogą płciową. W badaniu przedmiotowym pachwinowe węzły chłonne są bez zmian. Zmiana nie krwawi podczas palpacji.

Jakie jest najbardziej prawdopodobne rozpoznanie u tej pacjentki?

A. Wrzód weneryczny (miękki)

B. Choroba Behçeta

C. Wirus opryszczki pospolitej (HSV – herpes simplex virus)

D. Ziarniniak pachwinowy

Jakie postępowanie należy wdrożyć?

A. Biopsję zmiany

B. Badanie reakcji łańcuchowej polimerazy (PCR – polymerase chain reaction) zmiany

C. Doustną steroidoterapię

D. Antybiotykoterapię

Prawidłowe odpowiedzi

Rozpoznanie: C. Wirus opryszczki pospolitej (HSV – herpes simplex virus)

Postępowanie: B. Badanie reakcji łańcuchowej polimerazy (PCR – polymerase chain reaction) zmiany

Omówienie

Badanie PCR wykazało obecność DNA HSV, mającego związek z zakażeniem HSV1 lub HSV2, które jest nieuleczalne i trwa przez całe życie. W przeszłości uważano, że HSV1 częściej odpowiada za infekcje w okolicy ust i warg, a HSV2 – za infekcje okolic narządów płciowych. Obecnie te granice się zatarły i oba typy wirusa mogą odpowiadać za infekcje w różnych okolicach ciała. Rozpoznanie HSV jest niepokojące dla pacjenta i należy się wykazać wyczuciem podczas przekazywania mu tej informacji.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Jakie jest najbardziej prawdopodobne rozpoznanie u tej pacjentki?

A. Wrzód weneryczny (miękki)

Do góry