Temat numeru

Planowanie założenia taśmy podcewkowej u pacjentek z wysiłkowym nietrzymaniem moczu z wykorzystaniem USG

dr n. med. Edyta Wlaźlak1
dr hab. n. med. Grzegorz Surkont1
dr hab. n. med. Jacek Kociszewski2

1Klinika Ginekologii Operacyjnej i Onkologicznej, I Katedra Ginekologii i Położnictwa, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

2Department of Gynecology and Obstetrics, Lutheran Hospital Hagen-Haspe, Hagen, Niemcy

Adres do korespondencji: dr hab. n. med. Grzegorz Surkont, Klinika Ginekologii Operacyjnej i Onkologicznej, I Katedra Ginekologii i Położnictwa, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, ul. Wileńska 37, 94-029 Łódź; e-mail: surkontg@gmail.com

Najlepszym sposobem poprawienia efektów po operacjach u pacjentek z wysiłkowym nietrzymaniem moczu (WNM) jest kompleksowa diagnostyka przedoperacyjna mająca na celu wykrycie czynników ryzyka niepowodzenia zabiegu i jego indywidualne zaplanowanie. Istotna jest także odpowiednia technika operacyjna.1-7 Badanie ultrasonograficzne (USG) dna miednicy (PF-US TV – pelvic floor ultrasound transvaginal probe) wykonane po operacji pozwala wychwycić przypadki, w których można skutecznie skorygować nieoptymalnie położoną taśmę podcewkową.8,9

Wprowadzenie

Obecnie u pacjentek z WNM najczęściej przeprowadza się operacje z wykorzystaniem beznapięciowych taśm podcewkowych.1-3,10,11 Badanie USG dna miednicy poprawia skuteczność takiego leczenia, ponieważ pozwala zrezygnować z zabiegu u kobiet z istotnymi nieprawidłowościami w obrębie dna miednicy oraz indywidualnie go zaplanować u chorych kwalifikujących się do założenia taśmy podcewkowej.

W swojej codziennej praktyce wykorzystujemy USG wykonywane zgodnie z techniką opracowaną przez J. Kociszewskiego.1-3,12 Badanie to przeprowadza się w czasie rzeczywistym głowicą przezpochwową 2D. Zaletami tej metody są między innymi łatwość w uzyskiwaniu optymalnych przekrojów i minimalna powierzchnia dotykająca cewki moczowej. Dzięki wysokiej częstotliwości ultradźwięków można osiągnąć bardzo dobrą jakość obrazów na krótkim fragmencie, który wystarcza do oceny dolnego odcinka układu moczowego. Mimo że badanie wykonuje się w prezentacji 2D, to pozwala ono ocenić w czasie rzeczywistym okolicę cewki moczowej i pęcherza moczowego w 3 płaszczyznach: czołowej, strzałkowej i osiowej. Gdy badanie USG ma służyć diagnostyce nietrzymania moczu, w pęcherzu moczowym powinno się znajdować 200-300 ml płynu.1-3,12

Rezygnacja z założenia taśmy podcewkowej.

W trakcie badania USG w obrębie dolnego odcinka układu moczowego czasami wykrywa się nieprawidłowości, które są przyczyną rezygnacji z założenia taśmy podcewkowej.

Zmiany w obrębie cewki moczowej

Uchyłek cewki moczowej

Uchyłki cewki moczowej (ryc. 1) występują u kilku procent kobiet. Mogą być bezobjawowe lub dawać niecharakterystyczne dolegliwości: nietrzymanie moczu, częstomocz, parcia naglące, ból podczas współżycia, bolesną mikcję czy nawracające zapalenia pęcherza moczowego. Przebicie uchyłka taśmą jest przyczyną powstania trudnej do wyleczenia przetoki cewkowo-pochwowej.13-15

Choroby w obrębie pęcherza moczowego

Kamica pęcherza moczowego

Kamica pęcherza moczowego (ryc. 2) bywa bezobjawowa. Może być też przyczyną objawów pęcherza nadreaktywnego, co niekiedy prowadzi do błędnego rozpoznania mieszanego nietrzymania moczu. Przed założeniem taśmy podcewkowej należy najpierw usunąć kami...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Rezygnacja z założenia taśmy podcewkowej.

W trakcie badania USG w obrębie dolnego odcinka układu moczowego czasami wykrywa się nieprawidłowości, które są przyczyną rezygnacji z założenia taśmy [...]

Planowanie założenia taśmy załonowej

Planowanie założenia taśmy przez otwory zasłonione

Z naszych obserwacji wynika, że taśmy zakładane przez otwory zasłonione mają inne właściwości biofizyczne niż taśmy załonowe, które są preferowane u [...]

Podsumowanie

Według naszych obserwacji wykorzystanie badania PF-US TV w diagnostyce przed- i pooperacyjnej u kobiet z objawami nietrzymania moczu poprawia efekty operacyjnego [...]

Do góry