Codziennie zdajesz egzamin z ginekologii i położnictwa

Codziennie zdajesz egzamin z ginekologii i położnictwa

Adres do korespondencji: prof. dr hab. n. med. Rafał Stojko, Katedra Zdrowia Kobiety, Wydział Nauk o Zdrowiu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ul. Medyków 12, 40-752 Katowice; e-mail: rstojko@sum.edu.pl

Pytania dotyczące leczenia mięśniaków macicy przygotowali prof. dr hab. n. med. Rafał Stojko i dr n. med. Marcin Sadłocha z Katedry Zdrowia Kobiety na Wydziale Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Szanowni Czytelnicy!

Ten dział jest wzorowany na pytaniach z trzeciego etapu egzaminu USMLE® (United States Medical Licensing Examination; egzamin ten warunkuje otrzymanie licencji na wykonywanie zawodu lekarza). W odróżnieniu od klasycznych pytań egzaminacyjnych tu zadajemy pytania o decyzje w konkretnych sytuacjach klinicznych. Odpowiedź na nie pozwala skonfrontować swoją wiedzę ze zdaniem ekspertów. Mamy nadzieję, że przyjmą Państwo ten dział z zainteresowaniem i uznają go za wartościowe uzupełnienie stałej profesjonalnej edukacji medycznej.


1. Pacjentka w wieku 46 lat zgłosiła się na wizytę kontrolną. Ostatnio u ginekologa była 8 lat temu po porodzie ostatniego dziecka. Kobieta 6-krotnie rodziła siłami natury. Miesiączkuje regularnie co 32 dni. Krwawienia określa jako średnio obfite, trwające do 4 dni. Wywiad chorobowy nieobciążony; pacjentka nigdy nie była operowana. Jej wskaźnik masy ciała (BMI) wynosi 31 kg/m2. W badaniu ginekologicznym macica trudna w palpacji ze względu na otyłość brzuszną. Pola przydatków obustronnie bez oporów. We wziernikach szyjka macicy bez zmian, ujście szparowate, pochwa czysta. Pobrano wymaz cytologiczny z szyjki macicy. Wykonano rutynowe badanie USG sondą transwaginalną. W badaniu macica nieco powiększona (w wymiarze przednio-tylnym [AP] do 63 mm), w przodozgięciu, miometrium niejednorodne, z widocznymi mięśniakami śródściennymi – pierwszym, o średnicy 23 mm, zlokalizowanym w ścianie tylnej oraz drugim, o średnicy 14,5 mm, w ścianie przedniej nieco bliżej cieśni. Endometrium jednorodne o grubości 5,8 mm. Pola przydatków obustronnie bez zmian w USG. Jajniki obustronnie prawidłowej wielkości. Jakie jest właściwe postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w przypadku tej pacjentki?

a. Przezpochwowe usunięcie macicy bez przydatków

b. Miomektomia laparoskopowa poprzedzona abrazją frakcjonowaną

c. Histerolaparoskopowa miomektomia konserwatywna

d. Długofalowa obserwacja (decyzja o leczeniu w przypadku pojawienia się objawów i/lub znacznego powiększenia się guza w krótkim czasie)

e. Farmakoterapia z wykorzystaniem octanu uliprystalu przez 6 miesięcy, a następnie miomektomia

Komentarz

W sytuacji gdy mamy do czynienia z mięśniakami macicy, które nie dają chorobowych objawów klinicznych, zaleca się postawę wyczekującą. Rekomendowane są regularne kontrole w poradni ginekologicznej z oceną ultrasonograficzną zmian. Dodatkowo za pro...

Do góry