Przypadki laparoskopowe

Ostre krwawienie z ciąży jajowodowej

dr n. med. Jacek Doniec
lek. Magdalena Biela

Klinika Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej, Wojskowy Instytut Medyczny, Centralny Szpital Kliniczny MON, Warszawa

Adres do korespondencji: dr n. med. Jacek Doniec, Klinika Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej, Wojskowy Instytut Medyczny, Centralny Szpital Kliniczny MON, ul. Szaserów 128, 04-141 Warszawa; e-mail: doniec@post.pl

OPIS PRZYPADKU

Trzydziestodwuletnia kobieta została przywieziona przez zespół pogotowia ratunkowego na szpitalny oddział ratunkowy (SOR) z powodu ostrego bólu brzucha z towarzyszącym osłabieniem. W trakcie diagnostyki na SOR w wykonanym badaniu ultrasonograficznym (USG) nie uwidoczniono patologii w narządach jamy brzusznej. W badaniach laboratoryjnych uzyskano następujące wyniki: białko C-reaktywne (CRP – C-reactive protein) nieco powyżej normy (1,2 mg/dl, norma poniżej 0,8 mg/dl), leukocyty we krwi 11 250/mm3, hemoglobina 11,5 g/dl. Podczas konsultacji ginekologicznej w wywiadzie pacjentka podawała, że ostatnią miesiączkę miała około 2 tygodni wcześniej i była ona skąpa. Pacjentka rodziła raz siłami natury. Jej wskaźnik masy ciała (BMI – body mass index) wynosił 31,5. W badaniu ginekologicznym stwierdzono dużą bolesność szyjki macicy i przydatków. Objaw Blumberga był zaznaczony. W badaniu USG narządu płciowego w rzucie lewych przydatków widoczny był nieunaczyniony twór o mieszanej echogeniczności, o średnicy około 4 cm. Oba jajniki były widoczne i niezmienione, a jajowody trudne do wizualizacji. Endometrium miało szerokość 4 mm. W zatoce Douglasa stwierdzono ślad płynu. Poza tym obraz narządu płciowego w badaniu USG był w normie. Zlecono badanie podjednostki β ludzkiej gonadotropiny kosmówkowej (βhCG – human chorionic gonadotropin). Otrzymano wynik 8630 mj.m./ml.

Pacjentkę z podejrzeniem ciąży pozamacicznej przyjęto na oddział ginekologii. Zlecono nawodnienie oraz leki przeciwbólowe i rozkurczowe. Ze względu na brak poprawy po wdrożonym leczeniu ponownie wykonano przezpochwowe badanie ultrasonograficzne narządu płciowego i kontrolną morfologię krwi. W przezpochwowym USG uwidoczniono nieco większą ilość płynu w zatoce Douglasa w porównaniu z poprzednim badaniem oraz niejednorodne echogenicznie masy w lewym dole biodrowym i przed macicą, większe niż we wcześniejszym badaniu. W kontrolnej morfologii krwi stwierdzono zmniejszenie stężenia hemoglobiny do 9,8 g/dl. Ze względu na podejrzenie krwawienia do jamy otrzewnej z ciąży ektopowej zadecydowano o pilnym zabiegu operacyjnym. Po rozmowie z pacjentką ustalono zakres operacji w zależności od stanu miejscowego. Wyraziła ona zgodę na zabieg laparoskopii z możliwością konwersji do laparotomii. Zgodziła się także na wycięcie jajowodu lub jajnika zależnie od możliwości zatrzymania krwawienia.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Wprowadzenie

W jednym z początkowych artykułów naszego cyklu omówiliśmy postępowanie zachowawcze (oszczędzające jajowód) w przypadku laparoskopowej operacji ciąży pozamacicznej.1 Poruszyliśmy w nim [...]

Zabieg

Omówienie

Zalety małoinwazyjnych technik operacyjnych (laparoskopii) w porównaniu z klasyczną laparotomią są powszechnie znane. Najważniejsze z nich to szybszy czas powrotu pacjentki [...]

Podsumowanie

W razie konieczności wykonania pilnej operacji z powodu krwawienia z ciąży pozamacicznej należy wybrać jak najszybszy dostęp zabiegowy. Laparoskopia powinna być [...]

Do góry