Codziennie zdajesz egzamin z ginekologii i położnictwa

Codziennie zdajesz egzamin z ginekologii i położnictwa

Adres do korespondencji: dr hab. n. med. Michał Pomorski, II Katedra i Klinika Ginekologii i Położnictwa, Wydział Lekarski, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich, wyb. Ludwika Pasteura 1, 50-367 Wrocław; e-mail: pomorski.md@gmail.com

Pytania dotyczące rzucawki przygotował dr hab. n. med. Michał Pomorski z II Katedry i Kliniki Ginekologii i Położnictwa na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

 Szanowni Czytelnicy!

Ten dział jest wzorowany na pytaniach z trzeciego etapu egzaminu USMLE® (United States Medical Licensing Examination; egzamin ten warunkuje otrzymanie licencji na wykonywanie zawodu lekarza). W odróżnieniu od klasycznych pytań egzaminacyjnych tu zadajemy pytania o decyzje w konkretnych sytuacjach klinicznych. Odpowiedź na nie pozwala skonfrontować swoją wiedzę ze zdaniem ekspertów. Mamy nadzieję, że przyjmą Państwo ten dział z zainteresowaniem i uznają go za wartościowe uzupełnienie stałej profesjonalnej edukacji medycznej. 

 

1. Dwudziestopięcioletnia pacjentka w 34 tygodniu pierwszej ciąży została przywieziona przez zespół pogotowia ratunkowego po wypadku komunikacyjnym. Kobieta nie pamięta przebiegu zdarzenia. Zgłasza ból głowy. W badaniu przedmiotowym nie stwierdzono obrażeń, oprócz przygryzienia języka. Ciśnienie tętnicze wynosi 170/100 mmHg. W wywiadzie od 14 tygodnia ciąży nadciśnienie tętnicze leczone metylodopą. Poza tym dotychczasowy przebieg ciąży bez powikłań. Jaką możliwą przyczynę nagłej utraty przytomności należy wziąć pod uwagę w diagnostyce różnicowej?

a. Krwawienie do ośrodkowego układu nerwowego

b. Rzucawkę

c. Hipoglikemię

d. Guz mózgu

e. Padaczkę

f. Wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

Komentarz

W diagnostyce różnicowej utraty przytomności w ciąży powinno się także uwzględnić: niewydolność nadnerczy, uraz mózgu, zapalenie mózgu i/lub opon mózgowo-rdzeniowych, udar krwotoczny/niedokrwienny, zakrzepicę naczyń mózgowych, toczeń, zaburzenia metaboliczne, przedawkowanie substancji psychoaktywnych, objawy odstawienne oraz wstrząs septyczny/kardiogenny.

2. U 36-letniej pacjentki w 36 tygodniu pierwszej ciąży, hospitalizowanej na oddziale patologii ciąży z powodu stanu przedrzucawkowego wystąpiła rzucawka. Typowy przebieg napadu jest następujący:

a. Hiperwentylacja, naprzemienne skurcze i relaksacja mięśni, utrata przytomności

b. Zachłyśnięcie treścią pokarmową, bezdech, utrata przytomności

c. Utrata świadomości, silne napięcie mięśni, bezdech, następnie naprzemienne skurcze i relaksacja mięśni, a po ich zakończeniu śpiączka

d. Toniczne skurcze mięśni szkieletowych bez utraty przytomności

e. Asystolia, utrata przytomności

Komentarz

Do góry