Przypadek kliniczny

Okołoporodowe pęknięcie macicy podwójnej w ciąży donoszonej

lek. Michał Strus1
prof. nadzw. dr hab. n. med. Hubert Huras2

1Klinika Endokrynologii Ginekologicznej i Ginekologii, Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
2Klinika Położnictwa i Perinatologii, Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Adres do korespondencji: prof. nadzw. dr hab. n. med. Hubert Huras, Klinika Położnictwa i Perinatologii, Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński, ul. Kopernika 23, 31-501 Kraków; e-mail: huberthuras@wp.pl

Opis przypadku

Trzydziestopięcioletnia pacjentka w 36 tygodniu czwartej ciąży zgłosiła się do ambulatorium Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie z powodu przedwczesnego odpływania płynu owodniowego oraz regularnej czynności skurczowej. Wywiad położniczy: pierwsza miesiączka w 12 roku życia; miesiączki regularne co 28 dni, trwające 3-4 dni, niebolesne; pierwsza ciąża zakończona poronieniem samoistnym w 7 tygodniu, kolejne 2 ciąże rozwiązane zabiegiem cięcia cesarskiego z powodu wady anatomicznej narządu rodnego – macicy podwójnej.

Po przyjęciu na blok porodowy kobieta zaczęła zgłaszać nasilające się dolegliwości bólowe podbrzusza. Ze względu na stan po 2 cięciach cesarskich oraz zaawansowany pierwszy okres porodu pacjentkę zakwalifikowano do natychmiastowego zakończenia ciąży drogą cięcia cesarskiego. W trakcie zabiegu stwierdzono rozległe pęknięcie obydwóch trzonów macicy (ryc. 1).

Po wydobyciu dziecka, ze względu na masywne krwawienie oraz skalę uszkodzenia macicy, zdecydowano o usunięciu macicy bez przydatków (ryc. 2A i B). Zabieg wykonano w sposób typowy. Założono drenaż okolicy zatoki Douglasa, a powłoki jamy brzusznej zrekonstruowano warstwowo.

Noworodka w stanie ogólnym dobrym oceniono w skali Apgar na 9 pkt i przekazano na oddział neonatologiczny w celu dalszej obserwacji.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Omówienie

Wady w budowie macicy należą do najczęstszych nieprawidłowości narządu rodnego. Częstość ich występowania w populacji ogólnej wynosi 2-10%. Macica w okresie [...]

Podsumowanie

Prezentowany przypadek kliniczny to pierwsze okołoporodowe całkowite pęknięcie macicy podwójnej opisywane w dostępnym piśmiennictwie. U pacjentki nałożyło się kilka predysponujących do [...]

Do góry