Temat numeru

Polipy endometrium – postępowanie w trybie ambulatoryjnym

Anthony N. Imudia, MD1
Erika P. New, MD, MPH2

1Reproductive Endocrinology and Infertility Fellowship Program Director, vice chair for clinical research i associate professor, Division of Reproductive Endocrinology and Infertility, Department of Obstetrics and Gynecology, University of South Florida Morsani College of Medicine, Tampa

2An incoming fellow w Division of Reproductive Endocrinology and Infertility, Department of Obstetrics and Gynecology, University of South Florida Morsani College of Medicine, Tampa

Autorzy nie zgłaszają żadnych potencjalnych konfliktów interesów odnoszących się do treści niniejszego artykułu.

Contemporary OB/GYN 2019;64(4):18-22

  • Prezentacja różnych metod rozpoznawania polipów endometrium, m.in. histeroskopii oraz sonografii infuzyjnej
  • Polipy endometrium – usuwać czy zostawiać? Omówienie sposobu postępowania
  • Histeroskopia z polipektomią w trybie ambulatoryjnym jako procedura zarówno diagnostyczna, jak i terapeutyczna – skuteczność, korzyści dla pacjentek, zasady kwalifikacji do zabiegu


Polipy endometrium to strukturalne nieprawidłowości nabłonka endometrium, z którymi ginekolodzy często mają do czynienia w praktyce ambulatoryjnej. Te rozrosty endometrium wykrywa się przypadkowo nawet u 10-15% kobiet bez objawów oraz u 20-30% pacjentek z nieprawidłowym krwawieniem z macicy1,2. Biorąc pod uwagę częstość ich występowania u kobiet zgłaszających się z powodu nieprawidłowego krwawienia z macicy, polipy uważa się za jedną z jego przyczyn w klasyfikacji PALM-COEIN opracowanej przez International Federation of Gynecology and Obstetrics (FIGO)3. Polipy endometrium mogą prowadzić do nieprawidłowych krwawień o różnej charakterystyce prawdopodobnie z powodu obecności małych tętnic mięśniowych w ich wnętrzu4, ale mogą być również całkowicie bezobjawowe. Nieprawidłowości strukturalne macicy są często przyczyną nasilonych lub przedłużonych, ale występujących regularnie (co miesiąc), krwawień miesiączkowych5, natomiast polipy mogą również powodować krwawienia międzymiesiączkowe lub występujące w okresie pomenopauzalnym1. Polipy endometrium są zwykle łagodne, jedynie w 0,5-3% przypadków mają charakter złośliwy1.

Uważa się, że polipy endometrium wpływają na płodność, i zaleca się ich usunięcie przed rozpoczęciem leczenia, zwłaszcza przed zapłodnieniem in vitro. Do proponowanych mechanizmów niekorzystnego wpływu polipów na płodność należą: hamowanie implantacji zarodka, zapalenie endometrium, mechaniczne utrudnianie plemnikom dostępu do komórki jajowej oraz zmiany receptywności endometrium6. W populacji dotkniętej problemem niepłodności częstość występowania polipów ocenia się na 11-45%, a więc jest ona większa niż w populacji ogólnej6,7. Zaleca się histeroskopowe usuwanie polipów endometrium wykrytych przypadkowo podczas oceny w związku z zaburzeniami płodności. W jednym badaniu stwierdzono, że częstość implantacji zarodka podczas zapłodnienia in vitro u pacjentek po polipektomii była podobna jak u kobiet bez polipów endometrium7.

Polipy mogą wyrastać na cienkiej szypule z dowolnego miejsca w jamie macicy lub wydawać się bezszypułkowe: gładkie i płaskie z szeroką podstawą. Ich wielkość typowo nie przekracza około 3 cm1. W badaniu histopatologicznym polip jest torbielowatym ...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Rozpoznanie

Postępowanie

Wnioski

Polipy endometrium, które można stwierdzić w badaniu ultrasonograficznym w trakcie diagnostyki nieprawidłowego krwawienia z macicy lub podejrzewać jako przyczynę niepłodności u [...]

Do góry