Wspomnienie

Wspomnienie

Szanowni Czytelnicy!

Przez ostatnie sześć lat w tym miejscu mogli Państwo przeczytać słowo wstępne przygotowane przez niedawno zmarłego redaktora naczelnego „Ginekologii po Dyplomie” prof. dr. hab. n. med. Jerzego Sikorę, którego dziś wspominamy. Jego teksty tworzyły historię naszego czasopisma – historię wielkich debat o kondycji polskiej ginekologii, o kierunkach najważniejszych badań i wynikających z nich zmian w postępowaniu lekarskim i ich zasadności, o najważniejszych rozwiązaniach proceduralnych, farmakologicznych, zabiegowych i technologicznych, o sytuacji pacjentek i ich lekarzy w Polsce. Słowa kierowane przez Pana Profesora zawsze skłaniały do refleksji, czasem wręcz do zadumy. W tym miejscu Pan Profesor z charakterystycznym dla siebie spokojem, dystansem i wytrwałością, wręcz niezłomnością, otwarcie i bezkompromisowo dzielił się swoimi przemyśleniami, chwalił to, co mądre, oraz wskazywał obszary, w których należałoby poszukać innych rozwiązań. Był niestrudzonym adwokatem kobiet w zabezpieczaniu ich potrzeb zdrowotnych i społecznych oraz lekarzy ginekologów-położników – troszczył się o ich komfort i godziwe warunki pracy.
Jako redaktor naczelny „Ginekologii po Dyplomie” Pan Profesor zawsze dbał o zachowanie wysokich standardów merytorycznych i etycznych publikowanych treści. Potrafił wydobyć z doniesień światowych to, co wyznaczało nowe trendy w położnictwie i ginekologii, co więcej – umiał zainteresować nimi znaczną grupę naszych autorów i swoich współpracowników. Pod Jego kierownictwem czasopismo ewoluowało – pojawiały się nowe tematy, a nawet całe cykle artykułów o bardzo dużej wartości edukacyjnej i naukowej. Grono autorów związanych z naszym czasopismem na wszystkie te zmiany zawsze reagowało ze zrozumieniem i w sposób przypominający nam, dlaczego darzymy ich niekwestionowanym szacunkiem i niekłamaną sympatią. Zbudowanie takiej społeczności wokół naszego czasopisma to wielka zasługa Pana Profesora.
Rok temu, z okazji 20-lecia „Ginekologii po Dyplomie”, podczas Kongresu Akademii po Dyplomie „Algorytmy postępowania w ginekologii i położnictwie”, którego Pan Profesor był kierownikiem naukowym, jednym z punktów programu była laudacja – podziękowanie dla autorów, którzy publikują na łamach naszego pisma, i wykładowców kongresowych wyróżnionych przez radę naukową i programową oraz przez Państwa – naszych czytelników i uczestników kongresu. Dziś myślimy: jak dobrze się stało, że zdołaliśmy to zrobić wtedy, gdy Pan Profesor był jeszcze z nami.
Pan Profesor Jerzy Sikora zadziwiał gotowością do dyskusji o nauce, jej szansach i zagrożeniach. Zarażał nas swoim entuzjazmem i chęcią odkrywania tego, co jeszcze przed nami. Dzięki Niemu czujemy się wewnętrznie zmotywowani do dalszych działań, choć dziś przede wszystkim osieroceni.
Serdecznie dziękujemy za twórcze kształtowanie formuły czasopisma i kongresu, troskę o najwyższą jakość oraz konstruktywną krytykę naszych działań.

Redakcja „Ginekologii po Dyplomie”

Do góry