Słowo wstępne

Słowo wstępne

prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Baranowski

Redaktor Naczelny „Ginekologii po Dyplomie″

Small baranowski w%c5%82odzimierz opt

prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Baranowski

Szanowni Państwo!

Przede wszystkim chcę serdecznie podziękować za zaszczyt przewodniczenia Radzie Naukowej czasopisma „Ginekologia po Dyplomie”. Występując przed Państwem jako nowo mianowany redaktor naczelny, mam świadomość, że w dobie wirtualnej rzeczywistości oraz istnego potopu informacji medycznych o bardzo różnej jakości nie jest to łatwy czas dla periodyków drukowanych.

Moją nową funkcję postrzegam jako bycie swoistym selekcjonerem informacji medycznych, oczywiście z pomocą komitetu naukowego. Zarówno Rada Naukowa, jak i ja osobiście będziemy się starać, aby wybrane artykuły z zakresu ginekologii i położnictwa jak najlepiej Państwu służyły. „Ginekologia po Dyplomie” to czasopismo o charakterze dydaktycznym oraz praktycznym, które ma być – tak przynajmniej pojmuję jego misję – źródłem rzetelnych, aktualnych, wyselekcjonowanych, opartych na dowodach informacji z zakresu ginekologii i położnictwa oraz dziedzin pokrewnych (genetyki, badań obrazowych, prawa medycznego), kształtujących i czasami zmieniających nasze postępowanie, zarówno diagnostyczne, jak i terapeutyczne.

Mam pełną świadomość, że praca nad kształtem i zawartością czasopisma jest zawsze działaniem zbiorowym. W związku z tym serdecznie zapraszam do współpracy wszystkich zainteresowanych – jestem otwarty na wszelkie sugestie tematyczne oraz inne uwagi i liczę na Państwa pomoc.

W aktualnym numerze „Ginekologii po Dyplomie” spośród 12 publikacji chciałbym zwrócić uwagę czytelników na 3 prace. Pierwsza z nich to syntetyczne opracowanie dotyczące problemów preindukcji i indukcji porodu. Artykuł napisany przez doświadczonych położników ma co najmniej dwa walory. Pierwszy z nich to udana próba zdefiniowania wskazań, sposobów i monitorowania tego działania medycznego. Druga zaleta tej publikacji to możliwość odwołania się położników do informacji i zaleceń zawartych w tekście w sytuacjach roszczeń oraz ewentualnych problemów prawnych. W dobie coraz większej roszczeniowości, zwłaszcza w zakresie położnictwa, ten artykuł może stanowić swoisty immunitet dla praktykujących położników.

Drugi szczególnie polecany przeze mnie artykuł to kompleksowe ujęcie zagadnień związanych z zaśniadem groniastym. Praca napisana przez znakomitego znawcę problemu, który praktykuje w ważnym ośrodku referencyjnym w USA, nie tylko obejmuje rozważania patogenetyczne, lecz przede wszystkim dostarcza praktycznych wskazówek dotyczących dalszego postępowania po ewakuacji zaśniadu (ewentualne leczenie uzupełniające i monitoring).

Trzecie rekomendowane przeze mnie opracowanie dotyczy bardzo aktualnego, wręcz gorącego, tematu wpływu zanieczyszczeń środowiskowych na zdrowie reprodukcyjne. Artykuł napisany przez zespół pediatryczno-ginekologiczny stanowi próbę uświadomienia powszechności zagrożeń środowiskowych rozumianych zarówno jako bezpośredni wpływ środowiska na możliwości prokreacyjne, jak i wpływ powszechnie występujących zanieczyszczeń na rozwój i ewentualne zagrożenia płodu.

Życzę Państwu miłej i pożytecznej lektury najnowszego wydania naszego czasopisma.

Do góry