Tajniki ultrasonografii

Wślizgowa przepuklina przeponowa – trudności diagnostyczne

lek. Michał Chojnacki

prof. dr hab. n. med. Piotr Węgrzyn

Adres do korespondencji: prof. dr hab. n. med. Piotr Węgrzyn

Klinika Położnictwa i Perinatologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny

ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa; e-mail: piotr.wegrzyn@wum.edu.pl

  • Obraz ultrasonograficzny wrodzonej przepukliny przeponowej o wślizgowym charakterze u płodu – kryteria diagnostyczne
  • Z czego wynikają trudności w diagnostyce wad kręgosłupa w okresie prenatalnym?
  • Omówienie przypadku współwystępowania przepukliny przeponowej z malformacjami kręgosłupa

Opis przypadku

Dwudziestodziewięcioletnia kobieta CII PII została przyjęta do Kliniki Położnictwa i Perinatologii z powodu przepukliny przeponowej u płodu. Wiek ciążowy skorygowany według długości ciemieniowo-siedzeniowej (CRL – crown-rump length) przy zgłoszeniu się pacjentki oszacowano na 38 tyg. W dniu poprzedzającym przyjęcie stwierdzono nieprawidłowe położenie żołądka (w klatce piersiowej) u płodu. W badaniach referencyjnych II (20 tyg. + 2 dni) oraz III trymestru (31 tyg. + 3 dni) nie zaobserwowano nieprawidłowości anatomicznych u dziecka. W badaniu referencyjnym I trymestru uwidoczniono płód o wymiarze CRL 57,8 mm i przezierności karku 1,3 mm. Akcja serca wynosiła 148 ud./min, co stanowiło dolną granicę normy dla CRL. Stężenie wolnej podjednostki β ludzkiej gonadotropiny kosmówkowej (β-hCG) wynosiło 1,583 wielokrotność mediany (MoM – multiple of the median), a ciążowego białka osoczowego typu A (PAPP-A – pregnancy-associated plasma protein A) – 0,3 MoM. Na podstawie uzyskanych wartości skorygowane ryzyko trisomii 13 i 18 było małe, natomiast ryzyko trisomii 21 – pośrednie (1:309). Dotychczasowy przebieg ciąży fizjologiczny, poza kilkoma epizodami grzybicy pochwy leczonymi dopochwowo nystatyną. W badaniach serologicznych nie potwierdzono toksoplazmozy ani świeżego zakażenia wirusem cytomegalii. Na podstawie przesiewowego badania bakteriologicznego wykryto kolonizację paciorkowcami z grupy B (GBS – group B Streptococcus). Poprzednia ciąża fizjologiczna przed 10 laty zakończyła się porodem siłami natury; córka o masie ciała 3400 g urodziła się w dobrym stanie. Ciężarna bez obciążeń internistycznych oraz narażenia zawodowego czy środowiskowego na czynniki teratogenne. Wywiad rodzinny, w tym dotyczący wad wrodzonych i zaburzeń rozwojowych, był negatywny.

W badaniu ultrasonograficznym (USG) wykonanym przy przyjęciu pacjentki do kliniki stwierdzono pojedynczy żywy płód w położeniu podłużnym główkowym. Szacowana według Hadlocka masa ciała płodu wynosiła 2594 g, co odpowiadało 6 centylowi dla wieku ci...

Biofizyczne wykładniki dobrostanu płodu ocenione w USG oraz zapis kardiotokograficzny (KTG) nie wykazały nieprawidłowości. Po przyjęciu ciężarnej przeprowadzono konsultację z zespołem neonatologicznym, anestezjologicznym i chirurgicznym. Poród ind...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Omówienie

Wrodzona przepuklina przeponowa (CDH – congenital diaphragmatic hernia) ma bardzo charakterystyczny obraz ultrasonograficzny i typowo jest diagnozowana w trakcie USG referencyjnego [...]

Do góry