Przypadki laparoskopowe

Wytrzewienie miednicy mniejszej

dr n. med. Jacek Doniec1
dr n. med. Andrzej Kwiatkowski2
ppłk dr n. med. Tomasz Syryło3

1Klinika Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej, Wojskowy Instytut Medyczny, Centralny Szpital Kliniczny MON w Warszawie

2Klinika Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej, Metabolicznej i Torakochirurgii, Wojskowy Instytut Medyczny, Centralny Szpital Kliniczny MON w Warszawie

3Klinika Urologii Ogólnej, Czynnościowej i Onkologicznej, Wojskowy Instytut Medyczny, Centralny Szpital Kliniczny MON w Warszawie

Adres do korespondencji: dr n. med. Jacek Doniec

Klinika Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej, Wojskowy Instytut Medyczny, Centralny Szpital Kliniczny MON

ul. Szaserów 128, 04-141 Warszawa; e-mail: doniec@post.pl

  • Opis przebiegu operacji wytrzewienia miednicy mniejszej u 67-letniej pacjentki z rakiem płaskonabłonkowym rogowaciejącym G2
  • Wytrzewienie miednicy mniejszej to już nie tylko operacja paliatywna – jakie korzyści wynikają z wykonania tego radykalnego zabiegu?
  • Zastosowanie technik endoskopowych

Sześćdziesięciosiedmioletnia kobieta została przyjęta do szpitala z powodu całkowitego, uwięźniętego wypadania macicy z olbrzymim owrzodzeniem na tylnej powierzchni pochwy dochodzącym do odbytu oraz w części bocznej po stronie prawej dochodzącym do ściany przedniej wynicowanej pochwy (ryc. 1). Klinicznie pacjentka nie zgłaszała dolegliwości bólowych ani problemów z oddawaniem moczu czy stolca. Wykluczono obecność przetoki kałowej i moczowej. W badaniu ultrasonograficznym jamy brzusznej nie stwierdzono cech wodonercza. W wycinkach diagnostycznych pobranych do badania histopatologicznego rozpoznano raka płaskonabłonkowego rogowaciejącego pochwy G2. W rezonansie magnetycznym (MR) miednicy mniejszej zobrazowano rozległy naciek tylnej i bocznej prawej powierzchni pochwy obejmujący zwieracz zewnętrzny odbytu.

Podczas konsultacji wielospecjalistycznej potwierdzono ograniczoną skuteczność pierwotnych radioterapii i chemioterapii. Oszczędzające miejscowe leczenie chirurgiczne ze względu na stopień zaawansowania choroby nie było brane pod uwagę. Ustalono, że największe szanse dla pacjentki stwarza rozległy zabieg wycięcia macicy w bloku z pochwą, odbytem i fragmentem odbytnicy z wyłonieniem na stałe sztucznego odbytu. Ze względu na brak cech naciekania pęcherza moczowego i przegrody pęcherzowo-pochwowej w MR zadecydowano o śródoperacyjnej kwalifikacji do ewentualnego oszczędzenia pęcherza moczowego lub jego wycięcia z następczym wytworzeniem alternatywnej drogi odpływu moczu.

Przeprowadzono z pacjentką rozmowę, podczas której omówiono wszystkie szczegóły proponowanego zabiegu, wyjaśniono wpływ operacji na jakość życia i długotrwałą rehabilitację pooperacyjną z koniecznością zaakceptowania sztucznego odbytu. Po głębokim...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Opis zabiegu

Pierwszy etap operacji wykonano laparoskopowo. Po wytworzeniu odmy otrzewnej wprowadzono optykę i manipulatory. Uwidoczniono miednicę mniejszą z widocznymi jedynie więzadłami obłymi [...]

Omówienie

Zabieg wytrzewienia miednicy mniejszej po raz pierwszy przeprowadził Alexander Brunschwig w 1948 roku. Opisywał go jako postępowanie zalecane, gdy pierwotna radykalna [...]

Do góry