Słowo wstępne

Słowo wstępne

prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Baranowski

Redaktor Naczelny „Ginekologii po Dyplomie″

Small baranowski w%c5%82odzimierz opt

prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Baranowski

Szanowni Państwo!

W trudnym okresie pandemii nasza aktywność zawodowa, naukowa i osobista uległa poważnym zmianom, niestety głównie o charakterze ograniczającym. Jedynym pozytywnym aspektem tej szczególnej sytuacji jest to, że mamy nieco więcej czasu na lekturę, w tym również na zapoznanie się z kolejnym wydaniem „Ginekologii po Dyplomie”. Tematem wiodącym bieżącego numeru jest próba reewaluacji miejsca kleszczy położniczych we współczesnym położnictwie. Spojrzenie na problem sposobu ukończenia ciąży z praktycznego punktu widzenia wydaje się niezwykle istotne w świetle innej od wyżej wspomnianej „pandemii”, jaką jest duża częstość rozwiązania ciąży drogą cięcia cesarskiego.

W praktyce ambulatoryjnej i klinicznej problemy związane z leczeniem endometriozy, zarówno operacyjnym, jak i farmakologicznym, wciąż stanowią żywo dyskutowany temat. Temu zagadnieniu poświęcone są dwa krótkie artykuły wraz z komentarzami polskich autorów: pierwszy dotyczy nowego sposobu leczenia bólu związanego z endometriozą, a drugi możliwości przewidywania powikłań związanych z operacyjnym postępowaniem u pacjentek z zaawansowaną endometriozą – oba bardzo polecam. Dopełnieniem wątku leczenia endometriozy jest kolejny artykuł zespołu Wojskowego Instytutu Medycznego, w którym autorzy na podstawie analizy przypadku klinicznego zaprezentowali nowy trend w ginekologii operacyjnej, jakim niewątpliwie są techniki NOTES i NOSE.

W dobie coraz większej roszczeniowości pacjentek, zwłaszcza w zakresie położnictwa, zwracam uwagę P.T. czytelników na ważne i ciekawe opracowanie dotyczące dramatycznych konsekwencji, w tym prawnych, zmiany planów postępowania położniczego, a także na wnikliwy komentarz do tego artykułu. Ku przestrodze i nauce.

Osobom interesującym się problemami endokrynologii ginekologicznej polecam zwięzły i bardzo aktualny przegląd metod diagnostycznych oraz leczenia zespołu policystycznych jajników. Zachęcam Państwa także do zapoznania się z najnowszymi rekomendacjami dotyczącymi terapii hormonalnej u kobiet w wieku około- i pomenopauzalnym.

Kontynuacją gorącej dyskusji rozgorzałej w gronie ginekologów onkologów po publikacji wyników badania LACC jest artykuł amerykańskich autorów pochodzących z dwóch znakomitych ośrodków ginekologii onkologicznej (Johns Hopkins Hospital, Levine Cancer Institute) z bardzo wyważonym komentarzem prof. Mariusza Bidzińskiego o miejscu technik minimalnie inwazyjnych w pierwotnym leczeniu operacyjnym raka szyjki macicy.

Specjalistów w zakresie perinatologii gorąco zachęcam do zapoznania się z prezentacją przypadku częściowej atrezji przełyku u płodu i współczesnymi możliwościami leczenia tej wady, również w ośrodkach rodzimych.

Życząc dużo zdrowia, odporności i wytrwałości w tym trudnym dla nas czasie, gorąco rekomenduję wszystkie pozostałe artykuły zamieszczone w najnowszym wydaniu „Ginekologii po Dyplomie”.

Do góry