Temat numeru

Współczesny poród z użyciem kleszczy – klasycznego narzędzia położniczego

Melissa S. Wong, MD

Physician, Maternal-Fetal Medicine, Department of Obstetrics and Gynecology, Cedars-Sinai Medical Center w Los Angeles

Contemporary OB/GYN 2019;64(12):14-7

  • Przyszłość operacji kleszczowych: rosnąca popularność cięć cesarskich, szkolenie kolejnych pokoleń położników
  • Wskazania i przeciwwskazania do użycia kleszczy w czasie porodu
  • Poród zabiegowy przez pochwę z użyciem kleszczy krok po kroku – prezentacja rodzajów kleszczy i techniki zabiegów kleszczowych

Zabiegowy poród przez pochwę pozostaje ważną umiejętnością położniczą, która dopełnia spektrum opieki nad rodzącymi. Wybór tego sposobu rozwiązania ciąży może wpłynąć na zmniejszenie zapotrzebowania na cięcia cesarskie, co jest ważnym celem zarówno dla całej specjalności, jak i poszczególnych lekarzy oraz pacjentek. Warto zauważyć, że w roku 2017 w Stanach Zjednoczonych po raz pierwszy od 2009 odnotowano wzrost liczby cięć cesarskich, co oznacza jeszcze pilniejszą potrzebę skoncentrowania się na narzędziach, które pozwoliłyby zmniejszyć częstość rozwiązywania ciąży tym sposobem1. Dwa główne powody wykonywania cięć cesarskich – dystocja podczas porodu oraz nieprawidłowy lub nieokreślony zapis częstości rytmu serca płodu – to problemy, które potencjalnie można rozwiązać poprzez zabiegowy poród przez pochwę2. Mimo to obserwuje się spektakularną tendencję spadkową, jeśli chodzi o porody zabiegowe. Podczas gdy w latach 90. XX wieku w ten sposób rozwiązywano w przybliżeniu 10% wszystkich ciąż, według najnowszych danych z National Vital Statistics Survey porody z użyciem próżniociągu stanowią 2,58% wszystkich porodów, a z użyciem kleszczy – 0,56%. Te ostatnie są tematem niniejszego artykułu.

Historia

Opowieść o wynalezieniu kleszczy położniczych jest jedną z barwniejszych w historii medycyny. Przyrząd ten skonstruowali w XVI wieku bracia Chamberlen: Peter starszy i Peter młodszy. Moment był szczególnie dogodny, ponieważ niedożywienie, krzywica i w związku z tym dysproporcja płodowo-miedniczna występowały coraz częściej. Położnicy nie chcieli jednak ujawnić swojego wynalazku światu. Mieli na tym punkcie taką obsesję, że przed użyciem kleszczy wypraszali wszystkie osoby postronne z pomieszczenia, a rodzącej zawiązywali oczy. W rezultacie metoda pozostała tajemnicą rodziny przez kolejne stulecie, a narzędzia nikt nie widział na oczy do czasu, kiedy zostało ono odkryte pod podłogą domu syna Petera młodszego w 1813 roku. Do dziś skonstruowano wiele rodzajów kleszczy, a dwa obecnie najczęściej używane – Simpsona i Elliota – zostały opracowane mniej więcej 150 lat temu3.

Wskazania i przeciwwskazania do porodu z użyciem kleszczy

Wskazania do porodu z użyciem kleszczy oraz wymagania, które muszą zostać spełnione, są podobne do zaleceń i warunków zastosowania próżniociągu. Wskazania obejmują: przedłużający się II okres porodu, podejrzenie niedotlenienia płodu oraz potrzebę ...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Wskazania i przeciwwskazania do porodu z użyciem kleszczy

Wskazania do porodu z użyciem kleszczy oraz wymagania, które muszą zostać spełnione, są podobne do zaleceń i warunków zastosowania próżniociągu. Wskazania [...]

Ocena położenia główki płodu

<<<|Tabela 2>>>

Kleszcze położnicze

Budowę kleszczy zaprezentowano na filmie „Anatomy of the forceps” (ryc. 1), który jest dostępny na stronie internetowej czasopisma „Contemporary OB/GYN” pod [...]

Poprawa powodzenia porodów z użyciem kleszczy

Jeżeli podejmuje się próbę użycia kleszczy, to najprawdopodobniej zabieg zakończy się sukcesem. W przeglądzie danych z bazy Cochrane na temat wyboru [...]

Przyszłość porodów z użyciem kleszczy

Zastosowanie kleszczy powoli staje się zapomnianą sztuką położniczą. Być może powodem tego jest malejąca liczba lekarzy, którzy wykonują te zabiegi. Wtórnymi [...]

Do góry