Zmiana planu rozwiązania ciąży stawia położnika w trudnej sytuacji

James M. Shwayder, MD, JD

Professor of obstetrics and gynecology, University of Mississippi Medical Center

Contemporary OB/GYN 2020;65(1):37

  • Postępowanie przed porodem i moment rozwiązania ciąży w przypadku łożyska przyrośniętego (MAP)
  • Omówienie przypadku kobiety w ciąży ze stwierdzonym MAP zakończonej zgonem pacjentki. Dlaczego nie wykonano zaplanowanego wcześniej cięcia cesarskiego połączonego z histerektomią?

Opis przypadku

U 32-letniej kobiety w piątej ciąży, z wywiadami 4 ciąż zakończonych żywymi urodzeniami poprzez cięcie cesarskie, na podstawie badania ultrasonograficznego wykonanego po 12 tygodniu wysunięto podejrzenie łożyska przodującego w dolnym segmencie macicy. Badanie powtórzono po 20 tygodniach ciąży i rozpoznano łożysko przodujące z lakunami i hiperwaskularnością sugerującymi patologicznie przyrośnięte łożysko (MAP – morbidly adherent placenta; obecnie określane jako spektrum łożyska przyrośniętego). Obrazowanie za pomocą rezonansu magnetycznego potwierdziło wynik ultrasonografii.

Ciężarna została skierowana do regionalnego ośrodka opieki okołoporodowej oddalonego o 64 km. Tam prowadzono dalszą opiekę i zaplanowano cięcie cesarskie połączone z histerektomią po 34-35 tygodniach ciąży. Kobieta została poinstruowana, aby niezwłocznie skontaktować się z regionalnym ośrodkiem opieki okołoporodowej w przypadku wystąpienia przed planowaną datą rozwiązania ciąży krwawienia lub istotnych skurczów.

W 32 tygodniu ciąży pacjentka obudziła się w nocy z nasilonym bólem i krwawieniem. Wezwała pogotowie i o godzinie 23 została przewieziona karetką do miejscowego szpitala, gdzie akurat dyżurował lekarz, którego wcześniej była stałą pacjentką, i to on skierował ją do ośrodka regionalnego. Mimo że położnik od kilku tygodni nie opiekował się ciężarną, utrzymywał z regionalnym ośrodkiem opieki okołoporodowej regularny kontakt i był zaznajomiony z planem cięcia cesarskiego połączonego z histerektomią. Objawy życiowe u pacjentki oraz zapis tętna płodu były stabilne, jednak z powodu nasilenia bólu i krwawienia konieczne było rozwiązanie ciąży w trybie nagłym w miejscowym szpitalu. Skonsultowano się z anestezjologiem, uzyskano wiele miejsc dostępu dożylnego oraz powiadomiono bank krwi na wypadek masywnego krwawienia. Wykonano cięcie cesarskie z niskiego cięcia poprzecznego w znieczuleniu ogólnym. Wydobyto żywego noworodka płci męskiej o masie ciała 1845 g, który uzyskał 5 pkt w skali Apgar po 1 minucie oraz 7 pkt po 5 minutach. Dziecko było w stanie dobrym. Łożysko oddzieliło się prawidłowo, ale podczas porodu stwierdzono istotne krwawienie (nie udokumentowano oszacowanej utraty krwi). Mimo że krwawienie było początkowo żywe, po pierwotnym zamknięciu macicę uznano za „suchą”.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Zarzuty

Rodzina pacjentki wysunęła oskarżenie o spowodowanie śmierci kobiety w wyniku zaniedbań. Położnika oskarżono o:

Ustalenia faktyczne

Położnik zeznał, że pacjentka była bardzo zadowolona z tego, że spodziewa się dziecka, i przerwanie ciąży nigdy nie było brane pod [...]

Rozstrzygnięcie sprawy

Zanim doszło do rozprawy sądowej, w imieniu położnika została zawarta ugoda przewidująca wypłatę dużego odszkodowania. Roszczenia przeciwko regionalnemu ośrodkowi opieki okołoporodowej [...]

Omówienie

Jednym z czynników ryzyka wystąpienia spektrum łożyska przyrośniętego jest wcześniejsze rozwiązanie ciąży przez cięcie cesarskie. Prawdopodobieństwo to rośnie wraz z liczbą [...]
Do góry