Profilaktyka i leczenie niedokrwistości u ciężarnych

dr n. med. Magdalena Witkowska
prof. dr hab. n. med. Piotr Smolewski

Zakład Hematologii Doświadczalnej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Adres do korespondencji:

dr n. med. Magdalena Witkowska

Zakład Hematologii Doświadczalnej,

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

ul. Ciołkowskiego 2, 93-510 Łódź

e-mail: magdamalicka@gmail.com

  • Obraz kliniczny niedokrwistości – najczęstszego powikłania hematologicznego w okresie ciąży
  • Nie tylko niedokrwistość z niedoboru żelaza – diagnostyka różnicowa u ciężarnych
  • Suplementacja żelaza, witaminy B12, kwasu foliowego i inne strategie postępowania terapeutycznego u kobiet w ciąży w zależności od typu niedokrwistości
  • Lepiej zapobiegać niż leczyć, czyli pierwotna i wtórna profilaktyka niedokrwistości

Niedokrwistość w okresie ciąży związana jest ze zwiększeniem objętości krwi w organizmie kobiety. Warto wiedzieć, jakie są objawy tego stanu i czym grozi jego wystąpienie u ciężarnych. W I i II trymestrze ciąży może powodować zaburzenia rozwoju płodu oraz wady wrodzone, z kolei w III może doprowadzić do przedwczesnego porodu. Skutki niedokrwistości u kobiet w ciąży mogą być groźne, dlatego bardzo ważna jest kontrola morfologii krwi. Istotne znaczenie ma również poznanie mechanizmu prowadzącego do niedokrwistości. Po postawieniu prawidłowej diagnozy leczenie jest łatwe i skuteczne u większości pacjentek.

Definicja

Niedokrwistość to najczęstsze powikłanie hematologiczne u kobiet w ciąży. Jest ono spowodowane zmianami fizjologicznymi w tym okresie, które związane są z erytropoezą szpiku i zmianami w składzie krwi. Wraz z rozwojem ciąży zwiększa się aktywność erytropoezy, podobnie jak objętość krwi krążącej (głównie dochodzi do zwiększenia objętości osocza o około 50%). Zwiększa się również całkowita masa krwinek czerwonych, ale w znacznie mniejszym stopniu. Prowadzi to do rozwoju fizjologicznej niedokrwistości z rozcieńczenia.

Niedokrwistość u kobiet w ciąży rozpoznaje się, jeżeli stężenie hemoglobiny (Hb) spadnie poniżej 11 g/dl w I i II trymestrze ciąży lub poniżej 10,5 g/dl w III trymestrze1. W zależności od poziomu Hb niedokrwistość klasyfikujemy jako:

  • łagodną: Hb 10-11 g/dl
  • umiarkowaną: Hb 7-10 g/dl
  • ciężką: Hb <7 g/dl.

Epidemiologia i przyczyny

Częstość występowania niedokrwistości u kobiet w ciąży jest większa w krajach rozwijających się i o niskim standardzie życia w porównaniu z krajami rozwiniętymi. Według danych opublikowanych przez World Health Organization stan ten rozpoznaje się nawet u 42% ciężarnych2. W ponad połowie diagnozowanych przypadków niedokrwistość ma podłoże niedoborowe – zwykle związana jest z niedoborem żelaza. Drugim najczęstszym czynnikiem jest niedobór kwasu foliowego. Do innych możliwych przyczyn niedokrwistości zalicza się: przewlekłe i ostre krwawienia, niedobór witaminy B12 i witaminy A, choroby pasożytnicze, przewlekłe stany zapalne, zakrzepowe mikroangiopatie, a także niedokrwistości wrodzone, autoimmunohemolityczne czy aplastyczne. Należy pamiętać, że częstość występowania niedokrwistości w ciąży w dużym stopniu zależy od czynników geograficznych i etnicznych – dotyczy to przede wszystkim: wrodzonych niedokrwistości hemolitycznych, niedokrwistości związanej z zakażeniem ludzkim wirusem niedoboru odporności (HIV – human immunodeficiency virus) i inwazji pasożytniczych.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Epidemiologia i przyczyny

Częstość występowania niedokrwistości u kobiet w ciąży jest większa w krajach rozwijających się i o niskim standardzie życia w porównaniu z [...]

Objawy

Niedokrwistość jest stanem bardzo różnorodnym zarówno pod względem patogenezy, jak i etiologii. Bardzo często jest on rozpoznawany podczas rutynowych badań kontrolnych [...]

Diagnoza

Dzięki ustaleniu precyzyjnego rozpoznania leczenie niedokrwistości u kobiet w ciąży jest w większości przypadków proste i skuteczne. Należy jednak pamiętać, że [...]

Profilaktyka

Działania mające na celu zapobieganie niedokrwistości w okresie ciąży polegają przede wszystkim na stosowaniu dobrze zbilansowanej diety opartej na pokarmach zawierających [...]

Leczenie

Postępowanie terapeutyczne w niedokrwistości u ciężarnych jest ściśle związane ze stopniem nasilenia tego powikłania. Bardzo istotne, aby nie rozpoczynać terapii, dopóki [...]

Podsumowanie

Niedokrwistość jest najczęściej obserwowanym powikłaniem hematologicznym u kobiet w ciąży. Ze względu na zachodzące w tym okresie zmiany fizjologiczne sprzyjające obniżeniu [...]
Do góry