Czy oferowanie minimalnie inwazyjnej histerektomii jest wciąż rozsądne?

R. Wendel Naumann, MD1
Amanda Nickles Fader, MD2

1Professor, associate director, Gynecologic Oncology, Levine Cancer Institute, Atrium Health w Charlotte

2Associate professor, director, Kelly Gynecologic Oncology Service, Department of Gynecology and Obstetrics; director, Center for Rare Gynecologic Cancers, Johns Hopkins School of Medicine w Baltimore

Contemporary OB/GYN 2020;65(1):23-31

  • Tak. Rezygnacja z tego zabiegu w świetle wyników badania LACC byłaby przesadną reakcją:
    • Wprawdzie wyniki badania LACC są niekonkluzywne, ale nie oznacza to, że definitywnie dyskredytują tę metodę leczenia raka szyjki macicy. Potrzeba kolejnych badań w celu ich potwierdzenia
    • Rezygnacja z procedury przynoszącej jednoznaczne korzyści na podstawie wyników jednej niekonkluzywnej próby klinicznej wydaje się nadgorliwym działaniem
  • Nie. Wyniki badania LACC wzbudzają poważne obawy o bezpieczeństwo tego leczenia:
    • Badanie LACC jak każda próba kliniczna dotycząca leczenia chirurgicznego wiąże się z pewnymi ograniczeniami, ale to nie powód, by całkowicie odrzucać jego wyniki, gdyż okazały się zaskakujące i niezgodne z wcześniejszymi poglądami
    • Na podstawie wyników badań i danych z rejestrów opublikowanych już po badaniu LACC niektóre krajowe towarzystwa naukowe i agencje zajmujące się nowotworami ginekologicznymi zaktualizowały swoje stanowiska w obliczu obaw dotyczących bezpieczeństwa stosowania minimalnie inwazyjnej radykalnej histerektomii w leczeniu raka szyjki macicy we wczesnym stadium

R. Wendel Naumann, MD

Tak. Rezygnacja z tego zabiegu byłaby przesadną reakcją

Radykalna histerektomia jest preferowaną metodą leczenia raka szyjki macicy we wczesnym stadium, zwłaszcza u młodszych kobiet. Chirurgiczne postępowanie często eliminuje potrzebę radioterapii, która wiąże się z przedwczesną niewydolnością jajników, przewlekłym uszkodzeniem jelit i pęcherza moczowego oraz pogorszeniem czynności seksualnej. Dzięki udoskonaleniu sprzętu i technik chirurgicznych radykalna histerektomia może być obecnie wykonywana metodą laparoskopową lub jako minimalnie inwazyjna operacja z użyciem robota chirurgicznego. Korzyści wynikające z minimalnie inwazyjnego leczenia chirurgicznego (MIS – minimally invasive surgery) to: szybsza rekonwalescencja, krótszy czas pobytu w szpitalu oraz zmniejszenie chorobowości w okresie okołooperacyjnym, w tym: mniejsza utrata krwi, mniejsza częstość występowania zakażeń przyrannych, gorączki i sepsy, a także mniejsze ryzyko zakrzepicy żył głębokich i pooperacyjnej niedrożności porażennej1. Można również oczekiwać, że MIS pozwoli na uniknięcie powszechnej chorobowości związanej z operacją otwartą, takiej jak tworzenie się przepuklin brzusznych oraz 10-krotny wzrost częstości występowania niedrożności z powodu zrostów, z którym wiąże się histerektomia metodą otwartą2.

Kontrowersje związane z badaniem LACC

Mimo że MIS przynosi wiele korzyści, ostatnio ogłoszone wyniki badania Laparoscopic Approach to Cervical Cancer (LACC) wywołały kontrowersje wokół onkologicznego bezpieczeństwa minimalnie inwazyjnej radykalnej histerektomii w leczeniu raka szyjki ...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Tak. Rezygnacja z tego zabiegu byłaby przesadną reakcją

Radykalna histerektomia jest preferowaną metodą leczenia raka szyjki macicy we wczesnym stadium, zwłaszcza u młodszych kobiet. Chirurgiczne postępowanie często eliminuje potrzebę [...]

Nie. Wyniki badania LACC wzbudzają poważne obawy o bezpieczeństwo tego leczenia

Rak szyjki macicy należy do najczęściej rozpoznawanych nowotworów złośliwych i jest czwartą pod względem częstości występowania przyczyną zgonów związanych z nowotworami [...]

Do góry