Czy rodzaj wkładki wewnątrzmacicznej wpływa na ryzyko raka szyjki macicy?

Ben Schwartz

Redaktor w czasopiśmie „Contemporary OB/GYN”

Contemporary OB/GYN 2020;65(4):29

Źródło: Spotnitz ME, Natarajan K, Ryan PB, et al. Relative risk of cervical neoplasms among copper and levonorgestrel-releasing intrauterine system users.

Obstet Gynecol 2020;135(2):319-27

  • Ocena ryzyka rozwoju zaawansowanej zmiany nowotworowej w szyjce macicy wśród kobiet używających wkładki wewnątrzmacicznej zawierającej miedź oraz pacjentek stosujących system wewnątrzmaciczny uwalniający lewonorgestrel
  • Omówienie wyników badania przeprowadzonego w Columbia University Medical Center

W nowym badaniu, opublikowanym w czasopiśmie „Obstetrics & Gynecology”, wykazano, że ryzyko zaawansowanej zmiany nowotworowej w szyjce macicy jest mniejsze w przypadku stosowania wkładki wewnątrzmacicznej (IUD – intrauterine device) zawierającej miedź niż systemu wewnątrzmacicznego uwalniającego lewonorgestrel (LNG-IUS – levonorgestrel-releasing intrauterine system). Te wyniki mogą mieć globalne implikacje, ponieważ na całym świecie ponad 100 mln kobiet stosuje IUD jako metodę antykoncepcji.

Metody

Omawiane badanie było retrospektywną analizą kohortową obejmującą 10 674 pacjentki Columbia University Medical Center, u których zastosowano IUD. Autorzy ograniczyli badaną grupę do kobiet w wieku ≤45 lat w momencie implantacji IUD. Z badania wyłą...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Wyniki

Badaniem objęto łącznie 10 674 pacjentki, w tym 8274 kobiety używały miedzianej IUD, a 2400 – LNG-IUS. System zawierający 52 mg [...]

Wnioski

Autorzy stwierdzili, że związek między stosowaniem wkładki wewnątrzmacicznej a występowaniem zaawansowanych zmian nowotworowych w szyjce macicy ma implikacje dla zdrowia publicznego [...]

Do góry