Wkładki wewnątrzmaciczne zawierające miedź a zjadliwość gatunków Candida innych niż Candida albicans

Bob Kronemeyer

Niezależny dziennikarz pracujący dla czasopisma „Contemporary OB/GYN”

Contemporary OB/GYN 2020;65(3):24

Źródło: Omran EA, Youssef NES, Abdelfattah AH, et al. Copper IUD increases virulence of non-albicans Candida species isolated from women with vulvovaginal candidiasis. Eur J Contracept Reprod Health Care 2020;25(2):120-5. doi: 10.1080/13625187.2020.1715364

  • Wyniki przekrojowego badania dotyczącego wpływu miedzianej wkładki wewnątrzmacicznej (IUD) na drożdżaki z gatunku Candida u kobiet z rozpoznaną drożdżycą sromu i pochwy:
    • ocena wirulencji gatunków Candida w odpowiedzi na stosowanie miedzianej IUD – zdolność Candida spp. do wytwarzania proteinazy i fosfolipazy
    • skuteczność leków przeciwgrzybiczych u kobiet stosujących IUD – podatność poszczególnych gatunków Candida na flukonazol i nystatynę

Jak wynika z egipskiego badania przeprowadzonego przez Omrana i wsp., które opublikowano w „European Journal of Contraception & Reproductive Health Care”, w porównaniu z kobietami bez wkładki wewnątrzmacicznej (IUD – intrauterine device) stosowanie IUD zawierającej miedź powodowało zwiększenie zjadliwości gatunków Candida innych niż Candida albicans (NAC – non-albicans Candida), ale nie Candida albicans. I jedne, i drugie wywołują drożdżycę sromu i pochwy. Badacze wskazali na różnice w zjadliwości między różnymi gatunkami Candida w odpowiedzi na stosowanie IUD.

Do góry