Słowo wstępne

Słowo wstępne

prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Baranowski

Redaktor Naczelny „Ginekologii po Dyplomie″

Small baranowski w%c5%82odzimierz opt

prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Baranowski

Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszam do zapoznania się z artykułami zawartymi w kolejnym numerze „Ginekologii po Dyplomie”.

Tematem wiodącym tego numeru jest bardzo praktyczne opracowanie dotyczące nawracających chorób infekcyjnych oraz nieinfekcyjnych pochwy i sromu. Mimo powszechności tej patologii bardzo często mamy trudności z jednoznacznym rozpoznaniem problemu i jego właściwym leczeniem. Mam nadzieję, że uważna lektura tego artykułu i cennego komentarza ułatwi nam codzienną praktykę ambulatoryjną.

Trzy opracowania zawarte w tym wydaniu naszego czasopisma dotyczą – oczywiście w różnych aspektach – problemów związanych ze stosowaniem wkładek domacicznych (IUD), zarówno hormonalnych, jak i tradycyjnych (niezawierających progestagenu). W tym minicyklu zwracam Państwa uwagę zwłaszcza na komentarz prof. Andrzeja Nowakowskiego do artykułu oceniającego związek między używaniem IUD a rozwojem raka szyjki macicy, a także na bogato ilustrowany, bardzo dydaktyczny artykuł dr. Jacka Dońca z działu „Przypadki laparoskopowe” na temat szczególnego powikłania związanego z IUD.

Przede wszystkim perinatologów, ale i kolegów innych specjalności zachęcam do zapoznania się z przeglądowym artykułem dotyczącym roli kwasu acetylosalicylowego we współczesnym położnictwie. Dodatkową zachętą jest interdyscyplinarny skład autorów tego opracowania – naprawdę warto przeczytać.

W dobie koronawirusowej pandemii w naszym czasopiśmie nie mogło zabraknąć opracowania dotyczącego oceny zagrożeń ciąży i połogu związanych z infekcją wirusem SARS-CoV-2. Wprawdzie opracowanie pochodzi z ośrodka amerykańskiego, ale większość zawartych w nim informacji jest tożsama z doświadczeniami europejskimi. Komentarz do tego artykułu autorstwa konsultanta krajowego w dziedzinie położnictwa i ginekologii prof. Krzysztofa Czajkowskiego stanowi cenne uzupełnienie, zwłaszcza że autor odniósł się do rekomendacji polskich towarzystw naukowych.

Ciekawe rozważania prawno-etyczno-medyczne zawiera opracowanie na temat stosowania środków antykoncepcyjnych u pacjentek z niesprawnościami – problem nie tylko ważny z punktu widzenia medycznego, lecz także nośny społecznie.

Dwa artykuły, które chciałbym Państwu również gorąco polecić, związane są z problemami uroginekologicznymi: jeden dotyczy roli cystoskopii w trakcie operacji naprawy defektów dna miednicy, drugi jest pewną przestrogą zawierającą opis przypadku i konsekwencji prawnych powikłań „banalnej”, nieonkologicznej histerektomii. Komentarz do tego ostatniego artykułu, napisany przez urologa dr. Mariusza Blewniewskiego, podkreśla konieczność wnikliwej śródoperacyjnej oceny i staranności w pierwotnym zaopatrzeniu ewentualnych powikłań urologicznych po operacjach ginekologicznych.

Życząc owocnej lektury zarekomendowanych we wstępie opracowań, zachęcam Państwa do przeczytania również pozostałych artykułów zawartych w najnowszym wydaniu „Ginekologii po Dyplomie”.

Do góry