Wartość histeroskopii w rozpoznawaniu raka endometrium

Yelena Havryliuk, MD1
Samar Nahas, MD, MPH2

1Weill Cornell Medicine w Nowym Jorku

2University of California w Riverside

Contemporary OB/GYN 2021;66(1)

  • Resekcja histeroskopowa zmniejsza ryzyko przeoczenia raka endometrium
  • Wpływ histeroskopii na rokowanie u chorych na raka endometrium typu 2 i na przeżywalność pacjentek z rakiem endometrium we wczesnym stadium
  • Skuteczność histeroskopii jako początkowej metody postępowania w diagnostyce ogniskowych zmian wewnątrzmacicznych


U pacjentek z grupy ryzyka rozwoju raka endometrium wykonanie biopsji w odpowiednim momencie ma zasadnicze znaczenie dla rozpoznania i określenia optymalnego schematu leczenia. Jako metodę uzyskiwania materiału w celu wykrycia złożonej atypowej hiperplazji i raka endometrium często wykorzystuje się biopsję wykonywaną na ślepo. Według najnowszych badań histeroskopia może być skuteczną metodą diagnostyczną w rozpoznawaniu ogniskowych zmian wewnątrz macicy1-5.

Ginekolodzy Yelena Havryliuk z Weill Cornell Medicine w Nowym Jorku oraz Samar Nahas z University of California Health w Riverside komentują wyniki i implikacje kilku ważnych badań opublikowanych w ostatnich latach, które dowodzą unikatowej przydatności histeroskopii.

Podsumowanie badania 1

Tytuł publikacji: „Sampling in atypical endometrial hyperplasia: which method results in the lowest underestimation of endometrial cancer? A systematic review and meta-analysis”1 [„Pobieranie próbek w atypowej hiperplazji endometrium – która metoda wiąże się z najmniejszym niedoszacowaniem występowania raka endometrium? Przegląd systematyczny i metaanaliza”]

Czasopismo: „Journal of Minimally Invasive Gynecology”

Wniosek: Resekcja histeroskopowa zmniejsza ryzyko nierozpoznania raka endometrium, a tym samym wpływa na ograniczenie liczby nieodpowiednich zabiegów chirurgicznych.

Yelena Havryliuk, MD

Uzyskano wiele danych, że rokowanie u pacjentek z nowotworami narządów rodnych leczonych przez wyszkolonych specjalistów jest lepsze. Wczesne zaangażowanie ginekologa onkologa w proces diagnostyczno-terapeutyczny może usprawnić ocenę przedoperacyjną, ukierunkować postępowanie śródoperacyjne i pozwolić na lepsze określenie potrzeby dodatkowego leczenia. Niedorozpoznawalność nowotworów i suboptymalne ponowne operacje stanowią duży problem. Postawienie właściwej diagnozy przed zabiegiem ma zasadnicze znaczenie w kierowaniu pacjentek do specjalisty, co pozwala na zastosowanie u nich odpowiedniego leczenia.

Samar Nahas, MD, MPH

Jeżeli guz jest we wczesnym stadium i ma niewielkie rozmiary, to ryzyko nietrafienia w niego podczas biopsji przeprowadzanej na ślepo jest większe. Najlepszym postępowaniem w takich przypadkach jest wykonanie histeroskopii i bezpośredniej biopsji....

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Podsumowanie badania 2

Tytuł publikacji: „Does hysteroscopy worsen prognosis in women with type II endometrial carcinoma?”2 [„Czy histeroskopia pogarsza rokowanie u kobiet z rakiem [...]

Podsumowanie badania 3

Tytuł publikacji: „The oncological safety of hysteroscopy in the diagnosis of early-stage endometrial cancer: an Israel gynecologic oncology group study”3 [„Onkologiczne [...]

Podsumowanie badania 4

Tytuł publikacji: „Can we rely on blind endometrial curettage for complete removal of focal intrauterine lesion? A prospective clinical study”5 [„Czy [...]

Do góry