Ciężkość przebiegu COVID-19 określa prawdopodobieństwo wystąpienia powikłań ciąży

Angie DeRosa

Starsza redaktor czasopisma „Contemporary OB/GYN”

Contemporary OB/GYN 2021;66(3):18-19

  • Podsumowanie badania dotyczącego ryzyka zgonu i wystąpienia poważnych powikłań ciąży w zależności od stopnia nasilenia COVID-19
  • Czynniki ryzyka ciężkiego przebiegu choroby u ciężarnych
  • Powikłania położnicze u zakażonych SARS-CoV-2


Jak wynika z informacji przedstawionych 28 stycznia 2021 roku podczas 41st Annual Pregnancy Meeting, konferencji organizowanej przez Society for Maternal-Fetal Medicine (SMFM), u kobiet w ciąży, u których wystąpiła ciężka lub krytycznie ciężka choroba wywołana przez koronawirusa SARS-CoV-2 (COVID-19), istnieje większe ryzyko zgonu i rozwoju poważnych powikłań ciąży. Pacjentki te porównano z ciężarnymi z bezobjawowym przebiegiem infekcji. U chorych na COVID-19 o niewielkim lub umiarkowanym nasileniu ryzyko powikłań ciąży nie było większe niż u kobiet bez objawów. Badanie zostało sfinansowane przez amerykański Eunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health and Human Development.

Do góry