Przypadki laparoskopowe

Laparoskopia w diagnostyce niepłodności

dr n. med. Jacek Doniec

Centrum Chirurgii Robotycznej, Wojskowy Instytut Medyczny, Centralny Szpital Kliniczny MON w Warszawie

Adres do korespondencji:

dr n. med. Jacek Doniec

Centrum Chirurgii Robotycznej,

Wojskowy Instytut Medyczny, Centralny Szpital Kliniczny MON

ul. Szaserów 128, 04-141 Warszawa

e-mail: doniec@post.pl

  • Opis przypadku kobiety, która bez rezultatu stara się zajść w ciążę, choć nie stwierdzono u niej żadnych nieprawidłowości w badaniach laboratoryjnych i obrazowych
  • Histeroskopia vs laparoskopia w diagnostyce niepłodności pierwotnej i wtórnej
  • Kiedy laparoskopia jest niezbędna? Propozycja algorytmu diagnostyki niepłodności u kobiet chcących zajść w ciążę metodami naturalnymi lub wspomaganymi inseminacją wewnątrzmaciczną


33-letnia kobieta od 2 lat starająca się zajść w ciążę metodami naturalnymi została skierowana do szpitala w celu poszerzenia diagnostyki niepłodności. Pacjentka miesiączkuje regularnie, badania hormonalne potwierdzają owulację. W badaniu ultrasonograficznym macica oraz przydatki w granicach normy, bez patologicznych struktur w miednicy mniejszej. W badaniu ultrasonograficznym drożności jajowodów metodą histerosalpingosonografii (HyCoSy – hystero contrast sonography) uwidoczniono prawidłowy przepływ kontrastu przez jajowody.

Po rozmowie z pacjentką, zgodnie z zaleceniami lekarza prowadzącego, zakwalifikowano ją do laparoskopii diagnostycznej, sprawdzenia drożności jajowodów oraz do histeroskopii diagnostycznej.

Opis zabiegu

Histeroskopia

Do kanału szyjki wprowadzono minihisteroskop i uwidoczniono w jego centralnej części polip o wymiarach 4 × 2 mm, częściowo blokujący kanał szyjki (ryc. 1). Objętość i kształt jamy macicy były prawidłowe. Endometrium z licznymi, nieregularnie rozmieszczonymi mikropolipami (ryc. 2). Ujścia jajowodów niezmienione.
Wycięto polip kanału szyjki oraz pobrano fragmenty endometrium do badania histopatologicznego.

Laparoskopia

Do jamy otrzewnej wprowadzono laparoskop i uwidoczniono macicę prawidłowej wielkości i właściwego kształtu. W okolicy lewego tylnego przymacicza wykryto lity zrost omacicza z przyczepkiem esiczym (ryc. 3). Przydatki prawe i lewe makroskopowo niezm...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Omówienie

Laparoskopia jako element diagnostyki niepłodności może stanowić cenne narzędzie, lecz wskazania do niej powinny być ściśle zdefiniowane. Zabieg ten jest rutynowo [...]

Podsumowanie

W diagnostyce niepłodności wskazania do laparoskopii są bardzo ograniczone (ryc. 8). Praktycznie metoda ta jest zarezerwowana dla kobiet planujących zajść w [...]
Do góry