Przypadek kliniczny

Nieprawidłowe krwawienie z macicy w okresie okołomenopauzalnym

Nanette Santoro, MD1
Elizabeth Clain, MD2

1Professor, E. Stewart Taylor Chair of Obstetrics & Gynecology, University of Colorado School of Medicine w Aurorze

2Resident, Department of Obstetrics and Gynecology, University of Colorado School of Medicine w Aurorze

Contemporary OB/GYN 2021;66(2):26-32

  • Przyczyny nieprawidłowych krwawień z dróg rodnych – schemat diagnostyczny PALM-COEIN
  • Algorytm postępowania diagnostyczno-terapeutycznego u kobiet z nieprawidłowymi krwawieniami z macicy
  • Przegląd zachowawczych metod leczenia nieprawidłowych krwawień w okresie okołomenopauzalnym


Opis przypadku 1

Do ginekologa zgłasza się 48-letnia kobieta, która podaje, że długość jej cyklu miesiączkowego skróciła się z średnio 30 do 25 dni, a czas trwania krwawienia wydłużył z 5 do 10 dni. Dodatkowo między miesiączkami występują bardzo obfite krwawienia (wymagające zużycia >2 podpasek lub tamponów na godzinę, trwające przez ponad 4 godz.), a ponadto na pościeli pojawiają się ślady krwi. Krwawieniu nie towarzyszą kurczowe bóle. W badaniu przedmiotowym macica ma nieregularny kształt, a jej wielkość odpowiada macicy w 10 tygodniu ciąży. W badaniu ultrasonograficznym uwidoczniono 2 mięśniaki, każdy o średnicy 4-5 cm. Jeden z nich znajduje się wewnątrz ściany macicy, a drugi wydaje się umiejscowiony blisko warstwy endometrium, która jest nieregularna, o największej grubości 8 mm. Jajniki wydają się prawidłowej wielkości. Ponadto stwierdzono obecność 7 pęcherzyków antralnych.

Opis przypadku 2

Do ginekologa zgłasza się 52-letnia kobieta po ablacji endometrium, którą wykonano u niej w wieku 45 lat w związku z obfitymi krwawieniami miesiączkowymi. Tym razem powodem wizyty są nieregularne plamienia występujące od 3 miesięcy. Pacjentka podaje, że plamieniu towarzyszą kurczowe bóle, zgłasza też tępe pobolewanie w lewym dolnym kwadrancie brzucha. W badaniu miednicy nie stwierdzono nieprawidłowości, a w ultrasonografii uwidoczniono nieregularne endometrium z „oszczędzonymi” obszarami. Najgrubsza część endometrium, którą udało się zidentyfikować w przekroju strzałkowym, wynosi 3 mm. Poza tym nie wykazano w badaniu ultrasonograficznym innych odchyleń od normy.

 

Częstość występowania i przyczyny nieprawidłowych krwawień z macicy

Ocena krwawień w okresie okołomenopauzalnym jest trudna, ponieważ odróżnienie prawidłowego od nieprawidłowego krwawienia z macicy w okresie, w którym cykle miesiączkowe podlegają dynamicznym zmianom, wymaga szczególnej wnikliwości i czujności klin...

Częstość występowania nieprawidłowych krwawień z macicy wynosi 3-30% i jest większa na początku i końcu okresu rozrodu, tj. około menarche i krótko przed menopauzą2. U kobiet w okresie okołomenopauzalnym mogą występować zaburzenia miesiączkowania,...

Polipy

W badaniu kohortowym obejmującym 64 kobiety bez objawów w średnim wieku 44 lat polipy stwierdzono u 16% z nich5. W innej grupie u 112 kobiet w wieku rozrodczym z polipami endometrium, które obserwowano przez prawie 2 lata, nieprawidłowe krwawienie...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Częstość występowania i przyczyny nieprawidłowych krwawień z macicy

Ocena krwawień w okresie okołomenopauzalnym jest trudna, ponieważ odróżnienie prawidłowego od nieprawidłowego krwawienia z macicy w okresie, w którym cykle miesiączkowe [...]

Postępowanie kliniczne

W czasie wywiadów należy omówić z pacjentką: charakterystykę krwawień, stosowanie środków antykoncepcyjnych, czynniki ryzyka raka endometrium, problemy ogólnomedyczne, osobiste, obecnie przyjmowane [...]

Leczenie

Proponowany algorytm postępowania z kobietami w okresie okołomenopauzalnym, u których występują nieprawidłowe krwawienia z macicy, przedstawiono na rycinie 3.

Postępowanie w przedstawionych sytuacjach klinicznych

Zmianę charakteru krwawień u tej pacjentki można częściowo przypisywać okresowi okołomenopauzalnemu, ale równie prawdopodobną przyczyną mogą być mięśniaki. Tabletki zawierające tylko [...]

Do góry