Codziennie zdajesz egzamin z medycyny

Histeroskopia ambulatoryjna

dr n. med. Jacek Doniec

Centrum Chirurgii Robotycznej, Wojskowy Instytut Medyczny, Centralny Szpital Kliniczny MON w Warszawie

Adres do korespondencji:

dr n. med. Jacek Doniec

Centrum Chirurgii Robotycznej,

Wojskowy Instytut Medyczny, Centralny Szpital Kliniczny MON

ul. Szaserów 128, 04-141 Warszawa

e-mail: doniec@post.pl

❶  33-letnia kobieta z torbielą jajnika średnicy około 6 cm o charakterze endometrialnym, którą uwidoczniono w badaniu ultrasonograficznym (USG), oraz z wkładką wewnątrzmaciczną (IUD – intrauterine device) uwalniającą lewonorgestrel w jamie macicy przy kwalifikacji do zabiegu operacyjnego poprosiła o wykonanie histeroskopii, aby ocenić położenie IUD, gdyż niemal przez cały miesiąc występują u niej plamienia.

Wskazaniami do histeroskopii są m.in.:

 1. Diagnostyka nieprawidłowych krwawień w okresie reprodukcyjnym
 2. Ocena drożności jajowodów
 3. Repozycjonowanie wkładki wewnątrzmacicznej
 4. Wyjęcie z pochwy ciała obcego u dziewczynek – virgo
 5. Diagnostyka endometriozy

Wybierz zestaw prawidłowych odpowiedzi:

 1. 1, 2, 3, 4, 5
 2. 2, 3, 4
 3. 1, 3, 4
 4. 2, 4
 5. 1, 5

Komentarz

Wskazania do histeroskopii obejmują diagnostykę zarówno przyczyn zaburzeń czynnościowych związanych z kanałem szyjki i jamą macicy (nieprawidłowych krwawień), jak i zmian morfotycznych macicy. Szczegółowe wskazania do histeroskopii zostały określone przez zespół ekspertów i wydane w formie rekomendacji Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników (PTGiP) z zaleceniem do stosowania w codziennej praktyce klinicznej1.

Podczas histeroskopii nie jesteśmy w stanie bezpośrednio ocenić drożności jajowodów ani nie jest to narzędzie do diagnostyki endometriozy. Oceny położenia IUD dokonuje się za pomocą USG 3D.

❷ 27-letnia kobieta z rozpoznaniem śródnabłonkowej dysplazji dużego stopnia (HSIL – high-grade squamous intraepithelial lesion) w badaniu cytologicznym poprosiła lekarza o skierowanie na zabieg minihisteroskopii w celu zweryfikowania zmiany na szyjce macicy przed wykonaniem procedury zapłodnienia pozaustrojowego (IVF – in vitro fertilisation). Pacjentka poroniła dotąd 2 razy, obecnie jest przygotowywana do IVF.

Podczas rozmowy z pacjentką lekarz powinien wziąć pod uwagę, że histeroskopii nie proponuje się:

 1. Przed rozpoczęciem procedury IVF, jeśli wynik badania USG macicy jest prawidłowy
 2. Przy podejrzeniu zmian w kanale szyjki macicy
 3. W celu weryfikacji rozpoznań histopatologicznych z jamy macicy
 4. W celu weryfikacji rozpoznań cytologicznych z tarczy części pochwowej szyjki macicy
 5. W diagnostyce nieprawidłowych krwawień macicznych u kobiet w wieku rozrodczym

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

❶  33-letnia kobieta z torbielą jajnika średnicy około 6 cm o charakterze endometrialnym, którą uwidoczniono w badaniu ultrasonograficznym (USG), oraz z wkładką wewnątrzmaciczną (IUD – intrauterine device) uwalniającą lewonorgestrel w jamie macicy przy kwalifikacji do zabiegu operacyjnego poprosiła o wykonanie histeroskopii, aby ocenić położenie IUD, gdyż niemal przez cały miesiąc występują u niej plamienia.

Wskazaniami do histeroskopii są m.in.:

❷ 27-letnia kobieta z rozpoznaniem śródnabłonkowej dysplazji dużego stopnia (HSIL – high-grade squamous intraepithelial lesion) w badaniu cytologicznym poprosiła lekarza o skierowanie na zabieg minihisteroskopii w celu zweryfikowania zmiany na szyjce macicy przed wykonaniem procedury zapłodnienia pozaustrojowego (IVF – in vitro fertilisation). Pacjentka poroniła dotąd 2 razy, obecnie jest przygotowywana do IVF.

Podczas rozmowy z pacjentką lekarz powinien wziąć pod uwagę, że histeroskopii nie proponuje się:

❸ 55-letnia pacjentka z nadciśnieniem, patologiczną otyłością i cukrzycą została skierowana na zabieg minihisteroskopii z powodu nieprawidłowych krwawień z macicy nasuwających podejrzenie patologii w jamie macicy.

Bezwzględnymi przeciwwskazaniami do histeroskopii są:

❹ Na potrzeby oddziału zakupiono resektoskop z pętlą pracującą z diatermią monopolarną. Zaplanowano zabieg histeroskopowego wycięcia mięśniaka podśluzówkowego macicy za pomocą resektoskopu z elektrodą monopolarną.

Jako medium powinno się użyć:

❺ Bezpośrednio po zakończeniu zabiegu resektoskopii u 40-letniej pacjentki wystąpiło obfite krwawienie z tarczy części pochwowej szyjki macicy naderwanej kulociągiem. Założono szew hemostatyczny.

Wymień inne, poza obfitym krwawieniem z macicy, możliwe wczesne powikłania po histeroskopii:

❻ 33-letnia kobieta przyjmująca od 11 lat dwuskładnikową doustną tabletkę antykoncepcyjną została skierowana na zabieg histeroskopii z powodu skąpych miesiączek nasuwających podejrzenie zespołu Ashermana. Pacjentka nigdy nie była w ciąży, wcześniej nie wykonano u niej żadnych zabiegów w kanale szyjki i jamy macicy.

Kierując pacjentkę na zabieg histeroskopii, należy mieć na uwadze, że zespół Ashermana może wystąpić jako następstwo:

❼ Do sekretariatu oddziału zadzwoniła kobieta z e-skierowaniem na zabieg, u której rozpoznano mięśniaka średnicy około 3 cm typu 2 według klasyfikacji Fédération Internationale de Gynécologie et d’Obstétrique (FIGO). Rodzaj zaproponowanego leczenia uzależniony będzie od lokalizacji guza.

Mięśniak macicy typu 2 według klasyfikacji FIGO to mięśniak:

❽ Podczas wizyty w gabinecie ginekologicznym w wykonanym badaniu USG 3D u kobiety starającej się zajść w ciążę została rozpoznana macica dwurożna. Pacjentka zapytała, jak powstaje taka wada i czy jest dziedziczna, tzn. czy u jej córek również wystąpi ta anomalia.

Odpowiadając na pytanie, lekarz powinien wziąć pod uwagę, że macica dwurożna:

❾ Do gabinetu zgłosiła się 27-letnia kobieta z powodu plamień z macicy występujących z przerwami od kilku tygodni. Przed 2 miesiącami w szpitalu przeprowadzono u niej farmakologiczną indukcję poronienia około 7 tygodnia ciąży. W przezpochwowym badaniu USG w jamie uwidoczniono obszar niejednorodny echogenicznie o średnicy 13 mm, odpowiadający resztkom po poronieniu. W badaniach laboratoryjnych stężenie podjednostki β gonadotropiny kosmówkowej (β-hCG – beta-human chorionic gonadotropin) wynosiło 4 mj.m./ml (norma Stwierdzenie obecności w jamie macicy resztek po poronieniu przed 2 miesiącami stanowi wskazanie do:

❿ 37-letnia pacjentka po 7 poronieniach ciąż z IVF, z macicą dwurożną i po wykluczeniu innych prawdopodobnych przyczyn niepowodzeń ciąży została skierowana do szpitala na zabieg korekty wady uznanej za powód poronień.

W jaki sposób przeprowadza się zabieg korekty macicy dwurożnej?

Do góry