Leczenie zaniku sromu i pochwy za pomocą frakcyjnego lasera CO2

Bob Kronemyer

Niezależny dziennikarz pracujący dla czasopisma „Contemporary OB/GYN”

Contemporary OB/GYN 2021;66(4):34

  • Omówienie wyników badania dotyczącego skuteczności terapii laserowej w leczeniu zaniku sromu i pochwy
  • Nowa alternatywa dla stosowania estrogenów
  • Wyznaczenie nowych kierunków badań


W badaniu, którego wyniki opublikowane zostały w czasopiśmie „Menopause”, wykazano, że mikroablacja za pomocą frakcyjnego lasera dwutlenkowęglowego (CO2) była skuteczna i bezpieczna w krótkoterminowej obserwacji w leczeniu zaniku sromu i pochwy.

Ten retrospektywny przegląd dokumentacji medycznej obejmował dane 139 kobiet z objawami zaniku sromu i pochwy, które poddano 3 sesjom terapii laserowej w odstępie mniej więcej 6 tygodni w przychodni leczenia chorób sromu i zaburzeń seksualnych w ProHealth Waukesha Memorial Hospital w stanie Wisconsin (USA) w okresie od stycznia 2016 roku do grudnia 2019 roku.

Wszystkie pacjentki miały powyżej 18 lat (średni wiek: 62 lata) i żadna z nich nie była w ciąży.

Jednoczesne miejscowe stosowanie estrogenów odnotowano u 53% kobiet (n = 74), rozpoznanie raka piersi udokumentowano u 27% (n = 38), a liszaja twardzinowego stwierdzono u 22% (n = 31) badanych.

Pacjentki oceniono przed pierwszą i trzecią sesją terapii laserowej za pomocą dwóch kwestionariuszy o zweryfikowanej wartości: Female Sexual Function Index (FSFI) oraz Vulvovaginal Symptoms Questionnaire (VSQ). Dodatkowo kobiety dokonywały oceny za pomocą Visual Analogue Scale (VAS).

Do góry