Mediatory zapalenia i ból związany z endometriozą

Bob Kronemyer

Niezależny dziennikarz pracujący dla czasopisma „Contemporary OB/GYN”

Contemporary OB/GYN 2021;66(3):30

  • Nowe kierunki badań nad leczeniem bólu w przebiegu endometriozy
  • Etiologia bólu występującego u chorych na endometriozę
  • Czynniki zapalne sprzyjające angiogenezie i neuroangiogenezie jako możliwe cele terapeutyczne w leczeniu bólu towarzyszącego endometriozieJak wynika z przeglądu systematycznego opublikowanego w czasopiśmie „Biomedicines”, czynniki zapalne sprzyjające angiogenezie i neuroangiogenezie są obiecującymi celami terapeutycznymi w leczeniu bólu związanego z endometriozą. „Wykazano, że mediatory zapalenia sprzyjają angiogenezie i wchodzą w interakcje z neuronami czuciowymi, indukując sygnał bólu. Hamowanie syntezy mediatorów zapalenia może więc być nowym, skutecznym sposobem leczenia bólu wywoływanego przez zapalenie w endometriozie”.

Autorzy po przejrzeniu baz danych PubMed, Scopus i Europe PMC w poszukiwaniu artykułów opublikowanych między styczniem 2016 roku a grudniem 2020 roku do przeglądu systematycznego włączyli 56 prac. Stwierdzili, że w indukowaniu bólu aktywną rolę od...

Do góry