Słowo wstępne

Słowo wstępne

prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Baranowski

Redaktor Naczelny „Ginekologii po Dyplomie″

Small baranowski w%c5%82odzimierz opt

prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Baranowski

Szanowni Państwo!

W chwili, gdy piszę te słowa, sezon urlopowy powoli dobiega końca i zaczyna się czwarta fala pandemii COVID-19. Jak na razie dane statystyczne są dosyć optymistyczne. Podtrzymując ten optymistyczny ton, chciałbym zachęcić Państwa do wykorzystania wolnych chwil na lekturę kolejnego, przygotowanego przez zespół redakcyjny „Ginekologii po Dyplomie” wydania naszego czasopisma. Mam nadzieję, że poruszone w nim problemy okażą się dla Państwa interesujące.

Tematem przewodnim aktualnego numeru są choroby zapalne jelit (IBD). Autorki omawiają ten gastroenterologiczny problem z punktu widzenia ginekologa-położnika. Wprawdzie populacja chorych kobiet w Polsce jest niezbyt liczna (wynosi około 120 000 chorych), ale nieuchronnie przyjdzie nam się zmierzyć z problemem IBD w naszej codziennej praktyce, zarówno w medycynie rozrodu, jak i w aspekcie położniczym. Artykuł stanowi kompleksowe kompendium wiedzy na temat opieki nad chorymi z IBD w okresie prekoncepcyjnym, w czasie ciąży i po porodzie. Autorki bardzo wyraźnie wskazują na konieczność współpracy z gastroenterologiem. Również komentarz do tego opracowania napisała specjalistka w tej dziedzinie medycyny. Gorąco polecam.

Leczenie bólu u pacjentek z endometriozą od zawsze stanowi poważny problem kliniczny, który w zasadzie dotąd nie doczekał się jednoznacznego rozwiązania. W bardzo krótkim artykule na ten temat zawarto najnowsze koncepcje zakładające, że obiecującymi celami terapeutycznymi w leczeniu bólu towarzyszącego endometriozie mogą być mniej lub bardziej specyficzne inhibitory angiogenezy i neuroangiogenezy. Czekamy na efekty tego interesującego kierunku badań.

Absolutnie wszystkim polecam opracowanie na temat aktualnie obowiązujących w Polsce zaleceń w zakresie badań przesiewowych i dostępnych metod diagnostycznych w profilaktyce raka szyjki macicy. Artykuł sygnowany przez wybitnych ginekologów onkologów stanowi usystematyzowany przegląd procedur stosowanych w leczeniu patologii szyjki macicy, zarówno oszczędzających, jak i ablacyjnych oraz amputacyjnych. Cenną częścią tego artykułu jest krytyczne omówienie możliwych błędów w postępowaniu diagnostyczno-terapeutycznym, a wynikających z prawdopodobieństwa współistnienia dysplazji i raka szyjki macicy.

W dobie gorących dyskusji o szczepieniach warto zapoznać się z artykułem na temat bezpieczeństwa szczepienia przeciwko grypie i krztuścowi kobiet w ciąży. Ponadto autorzy artykułu poruszają zawsze trudną kwestię bezpieczeństwa szczepionek, a także omawiają stan obecny i wyzwania na przyszłość w zakresie wykonywania szczepień ochronnych w czasie ciąży.

Głównie położników powinien zainteresować artykuł systematyzujący aktualne zalecenia dotyczące leczenia hiperglikemii wykrytej po raz pierwszy w czasie ciąży. Autorka tego opracowania wyczerpująco omawia problemy definicji i klasyfikacji, a także przedstawia algorytm diagnostyczny hiperglikemii u kobiet w ciąży. Ponadto prezentuje schemat opieki nad ciężarną z zaburzeniami tolerancji węglowodanów. Podkreśla też znaczenie odpowiedniej diety i aktywności fizycznej w utrzymywaniu prawidłowego poziomu glikemii, a także przedstawia rekomendowany model insulinoterapii u ciężarnych.

Omówione wyżej artykuły zasługują na szczególne rekomendacje. Ich wybór jest oczywiście wysoce subiektywny. Zapewniam, że pozostałe opracowania zawarte w bieżącym numerze „Ginekologii po Dyplomie” są równie ciekawe. Jeszcze raz gorąco zachęcam Państwa do lektury.

Do góry