Morcelacja, American College of Obstetricians and Gynecologists i wspólne podejmowanie decyzji

William H. Parker, MD

University of California San Diego Health

Contemporary OB/GYN 2021;66(8):30-31

  • Morcelacja tkanek podczas operacji ginekologicznych – zastosowanie i zagrożenia związane z nieprzewidzianym nowotworem złośliwym. Stanowisko ACOG dotyczące morcelacji w przypadku domniemanego mięśniaka gładkokomórkowego macicy
  • Ryzyko rozsiewu mięsaka gładkokomórkowego podczas zabiegu morcelacji wykonywanego u pacjentki z podejrzeniem mięśniaka gładkokomórkowego


American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) opublikowało ostatnio uaktualnione stanowisko komitetu dotyczące morcelacji w przypadku domniemanego mięśniaka gładkokomórkowego macicy1. Główne kwestie zawarte w tych zaleceniach to: dokładna przedoperacyjna ocena pacjentki, informowanie pacjentek o zagrożeniach i korzyściach związanych z manualną lub elektromechaniczną morcelacją, większa chorobowość w przypadku zabiegów otwartych oraz – co szczególnie ważne – zalecenie wspólnego podejmowania decyzji razem z każdą pacjentką w zależności od jej stanu klinicznego, celów leczenia, ryzyka nowotworu złośliwego oraz osobistych preferencji.

Najlepsze dane dotyczące ryzyka wykrycia mięsaka gładkokomórkowego podczas operacji przeprowadzanej z powodu domniemanego mięśniaka pochodzą z dokładnej i zaawansowanej analizy obejmującej 156 726 kobiet, która została opublikowana przez Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ)2. AHRQ jest agendą US Department of Health and Human Services, której podstawowym zadaniem jest gromadzenie i analizowanie danych. W sumie częstość oszacowana na podstawie zebranych badań mieściła się w przedziale od 1 na 770 do 1 na 10 000, natomiast po przeanalizowaniu najlepszych dowodów uzyskanych w prospektywnych badaniach wykazano, że ryzyko to u kobiet poddawanych operacji z powodu objawów związanych z mięśniakami macicy wynosi w przybliżeniu 1 na 3000.

Do góry