Schorzenia gruczołu piersiowego w okresie laktacji

dr n. med. Magdalena Nehring-Gugulska
dr n. med. Katarzyna Kowol-Trela

Centrum Nauki o Laktacji im. Anny Oslislo w Warszawie

Adres do korespondencji:

dr n. med. Magdalena Nehring-Gugulska

Centrum Nauki o Laktacji im. Anny Oslislo

ul. Bobrowiecka 9/G-8, 00-728 Warszawa

e-mail: mng@kobiety.med.pl

  • Przegląd schorzeń piersi w okresie laktacji: obraz kliniczny, patofizjologia, rozpoznanie, zalecenia terapeutyczne
  • Różnicowanie patologicznych stanów gruczołu piersiowego
  • Choroby piersi a dalsze karmienie dziecka


Karmienie naturalne jest najlepszym sposobem żywienia zarówno dla dziecka, jak i dla matki. Noworodkowi i niemowlęciu zapewnia prawidłowy rozwój, a matkę chroni przed wieloma chorobami w przyszłości1. Kobiety karmiące mogą mieć choroby współistniejące, które trzeba leczyć, uwzględniając karmienie dziecka. Z kolei sama laktacja sprzyja specyficznym schorzeniom gruczołu piersiowego, które wymagają szybkich decyzji terapeutycznych. Prawidłowo leczone nie powinny być przyczyną przedwczesnego zakończenia karmienia. Z ich powodu matki zgłaszają się do różnych pracowników ochrony zdrowia, począwszy od położnych po lekarzy różnych specjalności oraz konsultantów laktacyjnych. Szybko postępujące objawy są także nierzadko powodem wizyt w ginekologicznych izbach przyjęć. Celem niniejszej pracy jest krótki przegląd schorzeń piersi w okresie laktacji z przedstawieniem praktycznych zaleceń terapeutycznych.

Gruczoł piersiowy

Gruczoł piersiowy to największy gruczoł skórny. Składa się z tkanki gruczołowej zawierającej pęcherzyki i przewody mleczne mające ujścia na szczycie brodawki piersiowej, otoczone łącznotkankowym zrębem z siatką naczyń krwionośnych, chłonnych i nerwów, komórkami mioepitelialnymi oraz tkanką tłuszczową (ryc. 1). Wymienione struktury, razem lub osobno, mogą być dotknięte chorobami piersi w okresie ciąży i laktacji.

Nawał

Nawał mleczny to fizjologiczny stan laktogenezy II występujący między 2 a 4 dobą po porodzie (w 5-6 dobie w przypadku laktogenezy opóźnionej). Napięcie gruczołu, typowe dla tego stanu, jest następstwem prawidłowego uruchomienia kaskady hormonalnej spowodowanej nagłym spadkiem stężenia progesteronu, do którego dochodzi bezpośrednio po porodzie. Zmiany te powodują gwałtowne zwiększenie produkcji pokarmu. Poza znacznym wypełnieniem przewodów mlecznych następuje także przepełnienie naczyń chłonnych i krwionośnych (dostawa substratów do produkcji mleka; ryc. 2) Wszystkie te czynniki prowadzą do powiększenia piersi, napięcia skóry, a w konsekwencji do uczucia dyskomfortu w obrębie gruczołu2.

Różnicowanie

Nawał, który jest fizjologiczną reakcją organizmu, należy różnicować z takimi stanami patologicznymi, jak: obrzęk, zastój uogólniony, zapalenie piersi (tab. 1).

Prawidłowe postępowanie

Warto zadbać o częste (8-12 razy na dobę), prawidłowe i efektywne ssanie piersi przez noworodka. Najlepiej z obu piersi przy każdym karmieniu. Nie potrzeba podejmować żadnych działań leczniczych, ponieważ nawał jest stanem fizjologicznym, który pr...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Obrzęk piersi uogólniony

Obrzęk piersi uogólniony będący stanem patologicznym może wystąpić w 2-10 dobie po porodzie, jest spowodowany niewłaściwym postępowaniem w okresie nawału. Nieprawidłowe [...]

Zatkanie przewodu mlecznego

Zatkanie przewodu mlecznego inaczej nazywane jest zastojem miejscowym, do którego dochodzi w obrębie jednego płata gruczołu. Zalegający pokarm wypełnia przewody, stopniowo [...]

Połogowe zapalenie piersi

Połogowe zapalenie piersi to zazwyczaj stan nagły (postać ostra, klasyczna), który przebiega częściej bez udziału bakterii (zapalenie niezakażone), a rzadziej z [...]

Róża

Zapalenie tkanki podskórnej

Podostre zapalenie piersi

Podostre zapalenie piersi jest stanem wywołanym dysbiozą, czyli zaburzeniem równowagi mikrobioty przewodów mlecznych. W jej następstwie dochodzi do namnożenia się jednego [...]

Ropień gruczołu piersiowego

Torbiel mleczna

Przedporodowe zapalenie piersi

Podsumowanie

W niniejszym artykule przedstawiono schorzenia gruczołu piersiowego, które mogą dotyczyć kobiet w okresie laktacji. Jak wykazano, żadne z nich nie wymaga [...]

Do góry