Skuteczność stosowania dydrogesteronu w poronieniach zagrażających i nawykowych

prof. dr hab. n. med. Artur Jakimiuk1,2
lek. Marcin Januszewski1

1Klinika Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej, Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie

2Zakład Zdrowia Prokreacyjnego, Instytut Matki i Dziecka w Warszawie

Adres do korespondencji:

prof. dr hab. n. med. Artur Jakimiuk

Klinika Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej,

Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie

ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa

e-mail: jakimiuk@yahoo.com

  • Wpływ progesteronu na ciążę i jego rola w ocenie ryzyka poronienia
  • Działania niepożądane preparatów progesteronu
  • Zastosowanie preparatów progesteronu w profilaktyce poronień – przegląd badań klinicznych


Progesteron to hormon o budowie steroidowej, powstający w wyniku biosyntezy złożonej z dwóch etapów: konwersji cholesterolu do pregnenolonu, a następnie konwersji pregnenolonu do progesteronu. Hormon ten jest wytwarzany w organizmie kobiety w komórkach ziarnistych w fazie folikularnej cyklu miesiączkowego, w komórkach luteinowych i tekaluteinowych ciałka żółtego w fazie lutealnej (50 mg/ 24 h), w korze nadnerczy (<1 mg/24 h) oraz w kosmówce/łożysku (250 mg/24 h)1. Średnie stężenie progesteronu w surowicy wynosi u nieciężarnej 1-20 ng/ml, w pierwszym trymestrze ciąży 8-48 ng/ml, a w trzecim 99-342 ng/ml2.

Po owulacji pęknięty pęcherzyk Graafa, stymulowany przez hormon folikulotropowy (FSH – follicle-stimulating hormone) i hormon luteinizujący (LH – luteinizing hormone), przekształca się w ciałko żółte, co wyznacza początek fazy lutealnej, trwającej od 14 do 28 dnia typowego cyklu i kończącej się albo ciążą, albo luteolizą, tj. zanikiem ciałka żółtego. Jeżeli nie dojdzie do zapłodnienia, stężenia progesteronu i estrogenu się zmniejszają, a ciałko żółte w 9-11 dniu po owulacji obumiera, tworząc ciałko białawe. Obniżenie stężenia tych hormonów stymuluje wydzielanie FSH, co prowadzi do rozpoczęcia rekrutacji pęcherzyków do następnego cyklu. Jeśli dojdzie do zapłodnienia, ludzka gonadotropina kosmówkowa (hCG – human chorionic gonadotropin) produkowana przez trofoblast powoduje zachowanie ciałka żółtego, co pozwala na utrzymanie odpowiedniego poziomu progesteronu do czasu przejęcia tej funkcji przez łożysko. Mniej więcej do 7 tygodnia utrzymanie ciąży jest całkowicie zależne od produkcji progesteronu przez ciałko żółte. Okres między 7 a 10 tygodniem ciąży uważany jest za przejściowy, później zaś, tj. po ukończeniu 10 tygodnia, hormon ten produkowany jest głównie przez łożysko3.

Działanie progesteronu na tkanki docelowe zależne jest od klasycznych receptorów jądrowych, PR-A i PR-B, oraz nieklasycznych receptorów błonowych należących do 2 rodzin: mPRs (membrane progesterone receptors) i PGRMC (progesterone receptor membrane component), przy czym rola tych drugich wciąż nie została w pełni wyjaśniona4.

Wpływ progesteronu na ciążę jest wielokierunkowy:

  • w drugiej fazie cyklu stymuluje przemianę endometrium w kierunku większej recepcyjności, co umożliwia implantację zarodka5
  • powoduje relaksację mięśnia macicy6
  • moduluje matczyną odpowiedź immunologiczną, przesuwając jej kierunek z Th1 i Th17 na Th2-zależną, co wpływa na produkcję białka immunoregulującego indukowanego przez progesteron (PIBF – progesterone-induced blocking factor) oraz zmniejsza aktywność komórek naturalnej cytotoksyczności (NK – natural killer)7-9
  • wpływa pozytywnie na krążenie maciczno-łożyskowe, zmniejszając opór spiralnych tętnic macicznych10.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Poronienie a stężenie progesteronu

Choć liczne badania mające na celu określenie poziomu progesteronu w ciąży prawidłowej i nieprawidłowej znacząco różniły się od siebie pod względem [...]

Droga podania i bezpieczeństwo stosowania preparatów progesteronu

Progesteron może być podawany różnymi drogami, spośród których najczęściej wybierane są: doustna, podjęzykowa, domięśniowa oraz dopochwowa.

Preparaty progesteronu a poronienie zagrażające

Poronienie zagrażające to stan charakteryzujący się krwawieniem z towarzyszącymi dolegliwościami bólowymi lub bez nich, przebiegający do 20 tygodnia żywej ciąży bez [...]

Preparaty progesteronu a poronienia nawracające

Różne sposoby definiowania poronienia nawracającego (RPL – recurrent pregnancy loss) utrudniają selekcję par, które powinny zostać objęte diagnostyką i leczeniem. Szacuje [...]

Podsumowanie

W dotychczas przeprowadzonych badaniach wykazano, że zastosowanie dydrogesteronu u kobiet z rozpoznaniem poronienia zagrażającego i poronień nawracających zmniejsza odsetek niekorzystnego zakończenia [...]

Do góry