Temat numeru

Wytyczne ASCCP z 2019 roku – najważniejsze punkty dla lekarzy praktyków

Rebecca B. Perkins, MD, MSC

Boston University School of Medicine

Boston Medical Center

Contemporary OB/GYN 2022;67(1):18-21

  • Koncepcja postępowania opartego na ryzyku w sytuacji uzyskania nieprawidłowych wyników testów przesiewowych w kierunku raka szyjki macicy oraz wykrycia zmian prekursorowych zamiast strategii postępowania zależnego od uzyskanych wyników podstawą wytycznych ASCCP z 2019 roku
  • 14 prostych zasad diagnostycznych, których przestrzeganie ma na celu poprawę profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy na świecie
  • Kluczowe zmiany w wytycznych ASCCP z 2019 roku


Rozwój wiedzy na temat historii naturalnej zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV – human papillomavirus) wpłynął na zmianę wytycznych dotyczących badań przesiewowych w kierunku raka szyjki macicy oraz postępowania w przypadku uzyskania nieprawidłowych wyników. W latach 2017-2019 grupa ekspertów reprezentująca 19 amerykańskich krajowych organizacji zaangażowanych w prewencję raka szyjki macicy odbywała spotkania w celu aktualizacji zaleceń postępowania w sytuacji uzyskania nieprawidłowych wyników badań przesiewowych w kierunku raka szyjki macicy lub stwierdzenia zmian przedrakowych. Rezultatem była zmiana paradygmatu: odstąpienie od algorytmów opartych na uzyskanych wynikach na rzecz postępowania zależnego od ryzyka1. Koncepcja postępowania zależnego od ryzyka oznacza, że postępowanie u pacjentek jest determinowane przez stwierdzone u nich prawdopodobieństwo występowania zaawansowanej zmiany przednowotworowej (śródnabłonkowej neoplazji szyjki macicy [CIN – cervical intraepithelial neoplasia] 3 stopnia) lub nowotworu, a nie zależy wyłącznie od uzyskanych wyników określonych badań. Na podstawie badań opartych na modelowaniu wykazano, że wdrożenie tych rekomendacji będzie efektywne kosztowo i przyczyni się do zmniejszenia umieralności2.

Wytyczne American Society for Colposcopy and Cervical Pathology (ASCCP) z 2019 roku (tab. 1) są złożone, ponieważ uwzględniono w nich szczegółowe informacje pochodzące z wywiadów oraz wyniki obecnych badań. Próba zrozumienia wielu drobnych różnic może wydawać się przytłaczająca dla klinicystów, dlatego w niniejszym artykule omówione zostały te zmiany, które mają największe znaczenie.

1. Wykrywanie HPV jest niezbędne w celu właściwego postępowania.

Ponieważ niemal wszystkie przypadki raka szyjki macicy są wywoływane przez zakażenie HPV, wykrywanie tego wirusa stanowi kluczowy element postępowania. Badania przesiewowe polegające tylko na wykrywaniu HPV lub współtestowaniu, tj. jednoczesnym wy...

2. Najlepszą pomocą w postępowaniu u poszczególnych pacjentek są narzędzia wspomagające podejmowanie decyzji klinicznych.

Do góry