Zabiegi robotyczne

Robotyczne wycięcie macicy. Część 1

dr n. med. Jacek Doniec

Centrum Chirurgii Robotycznej, Wojskowy Instytut Medyczny, Centralny Szpital Kliniczny MON w Warszawie

Adres do korespondencji:

dr n. med. Jacek Doniec

Centrum Chirurgii Robotycznej,

Wojskowy Instytut Medyczny, Centralny Szpital Kliniczny MON

ul. Szaserów 128, 04-141 Warszawa

e-mail: doniec@post.pl

  • Chirurgia robotyczna a laparoskopia w ginekologii – zalety i ograniczenia obu metod leczenia
  • Specyfika zabiegów ginekologicznych wykonywanych z pomocą systemów robotycznych
  • Opis zabiegu z użyciem robota chirurgicznego

Opis przypadku

Kobieta, lat 61, z otyłością patologiczną (ze wskaźnikiem masy ciała [BMI – body mass index] 43 kg/m2) została przyjęta do kliniki z powodu raka gruczołowego endometrioidnego G1 według klasyfikacji Fédération Internationale de Gynécologie et d’Obstétrique (FIGO) rozpoznanego w badaniu histopatologicznym wyskrobin z jamy macicy. Zabieg wyłyżeczkowania przeprowadzony został z powodu krwawienia po menopauzie. Pacjentka rodziła 2 razy siłami natury. Nie była operowana z przyczyn ginekologicznych. W przezpochwowym badaniu ultrasonograficznym wykonanym w chwili przyjęcia do szpitala stwierdzono endometrium w jamie macicy szerokości 9 mm, bez cech nacieku mięśnia macicy. W badaniu tomografii komputerowej węzły chłonne miedniczne i okołoaortalne niepowiększone.

Ze względu na patologiczną otyłość pacjentka została zakwalifikowana do robotycznego wycięcia macicy z przydatkami z procedurą oceny węzłów chłonnych miednicznych wartowniczych.

Węzły chłonne wartownicze oceniono śródoperacyjnie z użyciem zieleni indocyjaninowej (ICG – indocyanine green). Przebieg zabiegu i pooperacyjny niepowikłany. Pacjentka opuściła klinikę w drugiej dobie po operacji.

Etapowy przebieg zabiegu przedstawimy w kolejnych numerach „Ginekologii po Dyplomie”. W bieżącym wydaniu ze względu na inny przebieg operacji robotycznych przybliżymy podstawy operacji ze wspomaganiem przez robota.

Specyfika zabiegów robotycznych

Minęło 100 lat, od kiedy pierwszy raz użyto słowa „robot”. Od tego czasu mimo postępu technologicznego pewne założenia dotyczące chęci stworzenia sztucznej wersji człowieka pozostają aktualne. Potocznie robot kojarzy się z maszyną posiadającą elementy sztucznej inteligencji i autonomii. W rzeczywistości są to różnego rodzaju urządzenia i narzędzia z zaprogramowanymi funkcjami lub czynnościami bez jakichkolwiek elementów autonomii. Podobnie jest z robotami operacyjnymi, które w rzeczywistości są jedynie udoskonalonymi narzędziami do wykonywania zabiegów operacyjnych, bez jakiejkolwiek autonomii w swoim działaniu.

Robotyzacja nie stanowi gwałtownego przełomu w stosunku do zabiegów endoskopowych, jest raczej ewolucją związaną z rozwojem narzędzi. To, co odróżnia zabiegi laparoskopowe (endoskopowe) od zabiegów robotycznych, to głównie narzędzia, które nie mus...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Opis zabiegu

Początkowy etap zabiegu robotycznego nie różni się od początku klasycznego zabiegu laparoskopowego. Po wytworzeniu odmy otrzewnowej zwykle pierwszy robotyczny trokar średnicy [...]

Podsumowanie

Chirurgia robotyczna stanowi naturalne rozwinięcie technik endoskopowych. W ostatnim czasie obserwuje się gwałtowny rozwój nowych platform i systemów robotycznych. Nadal jednak [...]

Do góry