Słowo wstępne

Słowo wstępne

prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Baranowski

Redaktor Naczelny „Ginekologii po Dyplomie″

Small baranowski w%c5%82odzimierz opt

prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Baranowski

Szanowni Państwo!

Mam nadzieję, że po udanych urlopach z nową energią przystąpią Państwo do lektury powakacyjnego wydania „Ginekologii po Dyplomie”.

Tematem przewodnim bieżącego numeru jest problem diagnostyki prenatalnej opartej na tzw. miękkich ultrasonograficznych wskaźnikach aneuploidii w zestawieniu z oceną genetyczną opartą na cfDNA. Rekomendowany przeze mnie artykuł zawiera podsumowanie dotychczasowych zaleceń dotyczących poradnictwa i zasad dalszego postępowania w przypadku stwierdzenia miękkich ultrasonograficznych wskaźników aneuploidii. W dobie coraz popularniejszych testów cfDNA warto aktualizować i racjonalizować nasze postępowanie diagnostyczne.

Głównie położników zainteresuje opracowanie dotyczące współczesnych możliwości precyzyjnego określenia wieku ciążowego i terminu porodu. Zagadnienie to integralnie wiąże się z oceną ryzyka powikłań związanych z ciążą po terminie porodu dla matki, płodu i noworodka. Aspekt praktyczny tego artykułu to także klarowne przedstawienie współczesnych wskazań do indukcji porodu i zagrożeń związanych z postępowaniem wyczekującym w przypadku ciąż po terminie porodu.

Zachęcam Państwa do zapoznania się z krótkim, ale bardzo ciekawym omówieniem badania dotyczącego związku zaburzeń długości cyklu miesiączkowego z występowaniem subklinicznej miażdżycy po menopauzie, a także z wnikliwym komentarzem na ten temat. Wydaje się, że prosta ocena zmiany długości cyklu miesiączkowego w okresie okołomenopauzalnym może być nowym markerem w szacowaniu ryzyka wystąpienia chorób układu sercowo-naczyniowego w okresie pomenopauzalnym.

W praktyce ambulatoryjnej często mamy do czynienia z problemami antykoncepcji hormonalnej. Artykuł na temat ostatnio modnego i unikatowego progestagenu, jakim z pewnością jest drospirenon, przybliża zagadnienia doboru rodzaju antykoncepcji. Niewątpliwą zaletą tego opracowania jest bezpośrednie porównanie jednoskładnikowej antykoncepcji z drospirenonem z preparatami dwuskładnikowymi w różnych grupach wskazań.

Zawsze zachęcam Państwa do zapoznania się z publikacjami specjalistów z innych dziedzin dotyczących problemów położniczo-ginekologicznych. Takim artykułem jest eksperckie opracowanie prof. Jerzego Windygi z Instytutu Hematologii i Transfuzjologii na temat występowania, patofizjologii oraz obrazu klinicznego szczególnej postaci nabytej hemofilii A (AHA), tj. występującej u kobiet w ciąży i po porodzie. Praktyczna wartość tej pracy wynika z przedstawienia w niej sposobu postępowania z chorą na AHA, zarówno w aspekcie diagnostyki laboratoryjnej, jak i zaleceń leczenia hemostatycznego oraz metod eliminacji inhibitora FVIII.

Kolejny warty uwagi artykuł, tym razem amerykańskich autorek, wpisuje się we wciąż aktualny problem profilaktyki raka szyjki macicy i ożywioną dyskusję na ten temat. Poddano w nim analizie dostępne i rekomendowane w Stanach Zjednoczonych przez trzy wiodące instytucje (ACOG, ASC i USPSTF) modele skriningu raka szyjki macicy oparte na: badaniu cytologicznym, teście wykrywającym HPV i teście połączonym. Ponadto autorki punktują wady i zalety prezentowanych strategii badań przesiewowych. Wyważony, obszerny komentarz do tego opracowania autorstwa prof. Roberta Jacha stanowi doskonałe odniesienie do podobnej dyskusji toczącej się w Polsce. Czy zaowocuje to zmianą strategii profilaktyki raka szyjki macicy? Przyszłość pokaże.

Oczywiście zachęcam Państwa również do lektury pozostałych artykułów zawartych w niniejszym wydaniu „Ginekologii po Dyplomie” – jest ono bardzo zróżnicowane tematycznie, obejmuje problemy od niepłodności męskiej do opieki nad ciężarną z otyłością, a także takie zagadnienia jak zaburzenia biocenozy pochwy.

Do góry