Temat numeru

Miękkie ultrasonograficzne wskaźniki aneuploidii – ocena i postępowanie.
Stanowisko Society for Maternal-Fetal Medicine

Malavika Prabhu, MD

Jeffrey A. Kuller, MD

Joseph Biggio, MD, MS

Society for Maternal-Fetal Medicine

Contemporary OB/GYN 2022;67(4):10-13

  • Definicja tzw. miękkich ultrasonograficznych wskaźników aneuploidii
  • Zastosowanie badania przesiewowego w surowicy i oceny cfDNA u ciężarnych, u których wykryto w badaniu ultrasonograficznym izolowany miękki wskaźnik aneuploidii
  • Podsumowanie zaleceń dotyczących poradnictwa i dalszego postępowania w przypadku stwierdzenia miękkich ultrasonograficznych wskaźników aneuploidii

Tytułowe tzw. miękkie wskaźniki to niewielkie odstępstwa od normy stwierdzane w badaniu ultrasonograficznym w drugim trymestrze ciąży, które często nie oznaczają nieprawidłowości strukturalnych. Mogą to być warianty normy, które zasługują jednak na uwagę ze względu na ich związek ze zwiększonym ryzykiem aneuploidii. Do często stwierdzanych miękkich wskaźników należą: echogeniczne ognisko wewnątrzsercowe, echogeniczne jelito, torbiel/torbiele splotu naczyniówkowego, pojedyncza tętnica pępkowa, poszerzenie dróg moczowych, skrócenie kości ramiennej i/lub udowej, pogrubienie fałdu karkowego oraz nieobecna lub hipoplastyczna kość nosowa1-4 (tab. 1).

Jednocześnie w miarę postępu w stwierdzaniu aneuploidii na podstawie miękkich wskaźników opracowano lepsze metody badań przesiewowych w surowicy służących do przewidywania ryzyka aneuploidii5,6. Wprowadzenie technik oceny wolnego pozakomórkowego DNA (cfDNA – cell-free DNA) znacznie zwiększyło możliwości przesiewowego wykrywania częstych aneuploidii. Ze względu na dużą czułość i swoistość cfDNA w rozpoznawaniu trisomii 21, 18 i 13 we wszystkich grupach wiekowych American College of Obstetricians and Gynecologists i Society for Maternal-Fetal Medicine zaaprobowały w 2020 roku strategię przesiewowej oceny cfDNA u wszystkich pacjentek6.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Początkowe postępowanie w przypadku stwierdzenia izolowanego miękkiego wskaźnika aneuploidii

O miękkim wskaźniku aneuploidii mówi się „izolowany”, jeżeli poza nim nie stwierdzono żadnej nieprawidłowości strukturalnej płodu, zahamowania wzrastania płodu czy dodatkowego [...]

Poradnictwo i postępowanie w przypadku stwierdzenia miękkich ultrasonograficznych wskaźników aneuploidii

W tabeli 1 zestawiono definicje, częstość występowania, zakresy wartości LR, zalecaną ocenę oraz dalsze postępowanie w przypadku często wykrywanych miękkich wskaźników [...]

Do góry