Wpływ długości cyklu miesiączkowego na przyszły stan naczyń

Bob Kronemyer

Niezależny dziennikarz pracujący dla czasopisma „Contemporary OB/GYN”

Contemporary OB/GYN 2022;67(1):26

  • Omówienie wyników badania El Khoudary i wsp. dotyczącego związku zaburzeń długości cyklu miesiączkowego z występowaniem subklinicznej miażdżycy po menopauzie
  • Zmiany długości cyklu miesiączkowego w okresie okołomenopauzalnym nowym markerem w szacowaniu ryzyka wystąpienia chorób układu sercowo-naczyniowego


Jak wynika z ostatnio przeprowadzonego badania, którego wyniki opublikowano na łamach „Menopause”1, u kobiet, u których występują stabilne cykle miesiączkowe w okresie przechodzenia menopauzy, ryzyko rozwoju chorób układu sercowo-naczyniowego jest istotnie większe niż u kobiet, u których w tym czasie długość cyklu ulega wydłużeniu. „Okres okołomenopauzalny to czas, kiedy w organizmie kobiety zachodzi wiele zmian, w tym tych dotyczących cyklu miesiączkowego” – powiedziała główna autorka badania, Samar R. El Khoudary, PhD, MPH, BPharm, FAHA, epidemiolog i pracownik naukowy w University of Pittsburgh Graduate School of Public Health w Pittsburghu w Pensylwanii. – „Zmiany długości cyklu miesiączkowego są związane ze stężeniami hormonów, a te z kolei mogą wpływać na ryzyko rozwoju chorób układu sercowo-naczyniowego”.

Badaczka zauważyła, że we wcześniejszych badaniach z udziałem kobiet w wieku rozrodczym wykazano związek między nieregularnością cyklów miesiączkowych a stanem zdrowia. „Podobny związek nie był jednak oceniany u kobiet przechodzących menopauzę”.

Do góry