Codziennie zdajesz egzamin z medycyny

Choroby tarczycy u kobiet w ciąży

dr hab. n. med. Aldona Kowalska, prof. UJK

Katedra Onkologii, Collegium Medicum, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Adres do korespondencji:

dr hab. n. med. Aldona Kowalska, prof. UJK

Klinika Endokrynologii, Świętokrzyskie Centrum Onkologii

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Stefana Artwińskiego 3, 25-734 Kielce

e-mail: aldona.kowalska@onkol.kielce.pl

❶ Kobieta, lat 24, bez chorób przewlekłych, zgłasza się na wizytę ginekologiczną przed planowaną ciążą. Wywiad rodzinny w kierunku chorób tarczycy ujemny.

Czy w zestawie wstępnych badań oceniających stan zdrowia pacjentki i potrzebę ewentualnych terapii przed zajściem w ciążę należy uwzględnić oznaczenie stężenia hormonu tyreotropowego (TSH – thyroid-stimulating hormone)?

  1. Tak, każdej kobiecie planującej ciążę zaleca się oznaczenie stężenia TSH
  2. Nie, ponieważ oznaczenie stężenia TSH zaleca się tylko kobietom z dodatnim wywiadem rodzinnym w kierunku chorób tarczycy
  3. Nie, ponieważ oznaczenie stężenia TSH zaleca się tylko kobietom z występującymi schorzeniami autoimmunizacyjnymi
  4. Nie, ponieważ takie badanie wystarczy zlecić później, już po zajściu w ciążę
  5. Nie, ponieważ ocena stanu tyreologicznego kobiety starającej się o ciążę nie wchodzi w zakres zainteresowań specjalizacji z dziedziny ginekologii i położnictwa

Komentarz

Endokrynologiczne towarzystwa naukowe w swoich rekomendacjach publikowanych przed kilkoma laty nie zalecały rutynowego oznaczania stężenia TSH, ograniczając wskazanie do tego badania tylko do grupy kobiet narażonych na duże ryzyko wystąpienia chorób tarczycy. Wyniki badań z ostatnich lat wskazują jednak, że takie wybiórcze zlecanie badania TSH nie jest postępowaniem wystarczającym z racji dużej częstości występowania u kobiet w wieku rozrodczym zaburzeń czynności tarczycy, zwłaszcza subklinicznej niedoczynności i autoimmunizacyjnego zapalenia tarczycy. Zaburzenia czynności tarczycy oraz obecność autoimmunizacyjnego zapalenia tarczycy mają niekwestionowany wpływ na płodność, przebieg ciąży oraz rozwój dziecka.

Częstość występowania niedoczynności tarczycy u ciężarnych oceniana jest różnie w zależności od badanej populacji i od przyjętych wartości referencyjnych dla stężenia TSH. W ostatniej metaanalizie z 2019 roku częstość występowania niedoczynności jawnej oszacowano na 0,5%, subklinicznej na 3,47% oraz izolowanej hipotyroksynemii na 2,05%. Oceniono, że nadczynność tarczycy w formie subklinicznej występuje z częstością 2,18% w pierwszym trymestrze ciąży i 0,98% w drugim trymestrze, z kolei klinicznie jawna – odpowiednio: 0,91% i 0,65%.

Wartości referencyjne stężenia TSH (podstawowe badanie przesiewowe służące do oceny funkcji tarczycy) u ciężarnych od lat budzą wiele kontrowersji. Dotychczas w Polsce za górną wartość referencyjną w pierwszym trymestrze ciąży uznawano stężenie 2,...

❷ Jakie badania tyreologiczne należy zlecić kobiecie diagnozowanej z powodu ograniczonej płodności?

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

❶ Kobieta, lat 24, bez chorób przewlekłych, zgłasza się na wizytę ginekologiczną przed planowaną ciążą. Wywiad rodzinny w kierunku chorób tarczycy ujemny.

Czy w zestawie wstępnych badań oceniających stan zdrowia pacjentki i potrzebę ewentualnych terapii przed zajściem w ciążę należy uwzględnić oznaczenie stężenia [...]

❷ Jakie badania tyreologiczne należy zlecić kobiecie diagnozowanej z powodu ograniczonej płodności?

Przesiewowym badaniem służącym ocenie prawidłowego funkcjonowania tarczycy jest oznaczenie stężenia TSH. Jeśli jego wyniki mieszczą się w zakresie wartości referencyjnych, nie [...]

❸ Kobieta w 6 tygodniu ciąży zgłasza się do ginekologa w celu potwierdzenia ciąży oraz otrzymania zaleceń dotyczących dalszego postępowania i trybu kontroli. Z dotychczasowego wywiadu chorobowego uzyskano informacje o przebytej 3 lata temu nadczynności tarczycy w przebiegu choroby Gravesa-Basedowa, leczonej farmakologicznie; osiągnięto stan eutyreozy i od ponad roku chora nie przyjmuje żadnych leków. Pacjentka podaje również, że od kilku lat jest weganką i planuje pozostać na takiej diecie w trakcie ciąży.

Czy należy zalecić chorej suplementację jodu, a jeśli tak, to w jakiej dawce?

❹ W ramach rutynowej oceny funkcji tarczycy na pierwszej wizycie położniczej zlecono pacjentce badanie TSH. Kobieta dotychczas nie była leczona ani badana z powodu chorób tarczycy, nie wie też nic na temat występowania takich schorzeń w rodzinie, czuje się dość dobrze, poza występującymi już nudnościami i wymiotami porannymi. Wynik badania TSH był poniżej wartości referencyjnych dla populacji, a także dla pierwszego trymestru ciąży.

Jaka jest najczęstsza przyczyna takiej sytuacji i jakie powinno być dalsze postępowanie?

❺ U ciężarnej z rozpoznaną i leczoną uprzednio nadczynnością tarczycy w przebiegu choroby Gravesa-Basedowa doszło do nawrotu. Klinicznie jawna nadczynność została zdiagnozowana w 8 tygodniu ciąży.

Czy chora wymaga leczenia, a jeśli tak, to jakie leki powinna otrzymać?

❻ Kobieta ze świeżo rozpoznaną nadczynnością tarczycy w przebiegu choroby Gravesa-Basedowa pragnie rozpocząć starania o dziecko. Obecnie jest leczona tiamazolem w dawce 40 mg/24 h.

Jakie powinno być zalecenie lekarskie i czy można pacjentce doradzić starania o ciążę na tym etapie leczenia?

❼ Na pierwszej wizycie położniczej pacjentka informuje, że od miesiąca przyjmuje tiamazol w dawce 40 mg/24 h z powodu nadczynności tarczycy w przebiegu choroby Gravesa-Basedowa.

W jakim trybie powinna odbyć się konsultacja endokrynologiczna i jak powinno być prowadzone dalsze leczenie?

❽ Dziecko kobiety, która przed ciążą była leczona izotopem 131I z powodu nadczynności tarczycy w przebiegu choroby Gravesa-Basedowa, narażone jest na ryzyko płodowej i noworodkowej nadczynności tarczycy.

Jakie badanie służy do oceny tego ryzyka i kiedy należy je wykonać?

❾ Kobieta z niedoczynnością tarczycy w przebiegu choroby Hashimoto, leczona preparatami lewotyroksyny, planuje ciążę.

Ile powinno wynosić stężenie TSH w takiej sytuacji i jakie postępowanie należy zalecić po uzyskaniu ciąży?

❿ U kobiety w pierwszym trymestrze ciąży wykonano badanie USG tarczycy, w którym uwidoczniono 12-milimetrową zmianę o fenotypie ultrasonograficznym sugerującym duże ryzyko raka brodawkowatego tarczycy.

Jakie powinno być dalsze postępowanie diagnostyczne i lecznicze u opisanej pacjentki?
Do góry