Zabiegi robotyczne

Robotyczne wycięcie macicy. Część 2

dr n. med. Jacek Doniec

Centrum Chirurgii Robotycznej, Wojskowy Instytut Medyczny, Centralny Szpital Kliniczny MON w Warszawie

Adres do korespondencji:

dr n. med. Jacek Doniec

Centrum Chirurgii Robotycznej,

Wojskowy Instytut Medyczny, Centralny Szpital Kliniczny MON

ul. Szaserów 128, 04-141 Warszawa

e-mail: doniec@post.pl

  • Czy chirurgia robotyczna zastąpi laparoskopię w ginekologii?
  • Podobieństwa i różnice w przebiegu procedury wycięcia macicy metodą laparoskopową oraz z wykorzystaniem robota
  • Histerektomia robotyczna – opis zabiegu krok po kroku

Opis przypadku

Kobieta, lat 61, z otyłością patologiczną (ze wskaźnikiem masy ciała [BMI – body mass index] 43 kg/m2) została przyjęta do kliniki z powodu raka gruczołowego endometrioidnego G1 według klasyfikacji Fédération Internationale de Gynécologie et d’Obstétrique (FIGO) rozpoznanego w badaniu histopatologicznym wyskrobin z jamy macicy. Zabieg wyłyżeczkowania przeprowadzony został z powodu krwawienia po menopauzie. Pacjentka rodziła 2 razy siłami natury. Nie była operowana z przyczyn ginekologicznych. W przezpochwowym badaniu ultrasonograficznym wykonanym w chwili przyjęcia do szpitala stwierdzono endometrium w jamie macicy szerokości 9 mm, bez cech nacieku mięśnia macicy. W badaniu tomografii komputerowej węzły chłonne miedniczne i okołoaortalne niepowiększone.

Ze względu na patologiczną otyłość pacjentka została zakwalifikowana do robotycznego wycięcia macicy z przydatkami z procedurą oceny węzłów chłonnych miednicznych wartowniczych.

Węzły chłonne wartownicze oceniono śródoperacyjnie z użyciem zieleni indocyjaninowej (ICG – indocyanine green). Przebieg zabiegu i pooperacyjny niepowikłany. Pacjentka opuściła klinikę w drugiej dobie po operacji.

W pierwszej części artykułu, opublikowanej w poprzednim numerze „Ginekologii po Dyplomie” [Ginekol Dypl 2022;24(4):83-94], przedstawiono przygotowanie pola operacyjnego oraz robota do zabiegu. W tej części zaprezentujemy przebieg procedury prostego wycięcia macicy z użyciem robota chirurgicznego. W kolejnych wydaniach zaprezentujemy inne operacje robotyczne, m.in. wycięcie węzłów chłonnych.

Opis zabiegu

Po przygotowaniu pola operacyjnego i pochwy ostrzyknięto szyjkę roztworem ICG. Założono manipulator maciczny oraz cewnik Foleya. Po wytworzeniu odmy otrzewnowej wprowadzono trokar robotyczny przez pępek, a następnie pod kontrolą wzroku pozostałe 3...Omówienie

Zabiegi robotyczne stanowią naturalne rozwinięcie techniki laparoskopowej. Za kilka lat roboty chirurgiczne, oczywiście o różnym stopniu zaawansowania technologicznego, będą stałym elementem wyposażenia każdego bloku operacyjnego. Obecnie na rynku...

Histerektomia należy do podstawowych zabiegów w ginekologii, zarówno ogólnej, jak i onkologicznej. Macicę można wyciąć drogą przezpochwową, laparoskopowo lub klasycznie, czyli przezbrzusznie. Według danych z piśmiennictwa w przypadkach nieonkologi...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Podsumowanie

Z własnych obserwacji, zawartych zresztą w cytowanej publikacji z mojego ośrodka, wynika, że zabieg robotyczny jest łatwiejszy i bezpieczniejszy do wykonania [...]
Do góry