Słowo wstępne

Słowo wstępne

prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Baranowski

Redaktor Naczelny „Ginekologii po Dyplomie″

Small baranowski w%c5%82odzimierz opt

prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Baranowski

Szanowni Państwo!

Oddajemy do Państwa rąk kolejne wydanie „Ginekologii po Dyplomie”. Miałem tym razem szczególną trudność przy selekcji najbardziej interesujących artykułów zawartych w numerze, które moim zdaniem zasługują na rekomendację, ponieważ wszystkie wydają się bardzo ciekawe i przydatne w praktyce.

Przede wszystkim gorąco zachęcam do lektury artykułu będącego tematem wiodącym bieżącego wydania „Ginekologii po Dyplomie”, poświęconego niezwykle istotnemu z klinicznego punktu widzenia zagadnieniu postępowania u ciężarnych z wadami rozwojowymi macicy i pochwy, a także analizy możliwych powikłań oraz ryzyka położniczego u pacjentek ze współistniejącą patologią macicy. Praktyczny aspekt tego opracowania obejmuje również propozycje sposobu rozwiązania ciąży powikłanej wadą narządu płciowego. Cennym uzupełnieniem tego artykułu jest komentarz prof. Huberta Hurasa, który odnosi to zagadnienie do warunków polskich.

Pozostając przy problematyce położniczej, polecam Państwa uwadze opracowanie dotyczące bardzo dramatycznego zjawiska wypadnięcia pępowiny. Istotną zaletą tego artykułu jest, obok analizy czynników ryzyka, przedstawienie sposobów postępowania, w tym doraźnych manewrów ratunkowych dla płodu, oraz rozwiązania ciąży.

Dla coraz liczniejszej grupy specjalistów zajmujących się leczeniem endometriozy przygotowaliśmy artykuł dotyczący oficjalnej rejestracji przez Food and Drug Administration (FDA) relugoliksu w połączeniu z estradiolem i octanem noretysteronu do leczenia umiarkowanego lub ciężkiego bólu związanego z endometriozą. Ta kombinacja leków jest dostępna również w Europie, ale w innych wskazaniach, a rejestracja przez FDA, oparta na wynikach badań SPIRIT 1 i SPIRIT 2, umacnia wskazania do stosowania tego preparatu również w leczeniu bólu u pacjentek z endometriozą. Bardzo obszerny komentarz polskiego specjalisty jest dodatkowym atutem tego opracowania.

Przede wszystkim do ginekologów adresowany jest artykuł na temat zmiany paradygmatu leczenia dramatycznego wydarzenia, jakim jest, zwłaszcza u małoletnich pacjentek, skręt przydatków. Uwzględniono w tym opracowaniu zarówno trudności diagnostyczne, jak i dylematy związane z zakresem leczenia operacyjnego. Gorąco polecam.

Przydatne w codziennej praktyce ambulatoryjnej będą informacje zawarte w artykule na temat antykoncepcji hormonalnej w aspekcie wpływu tego leczenia na gęstość mineralną kości oraz na kształtowanie się szczytowej masy kostnej u nastolatek.

Młodocianych pacjentek dotyczy również opracowanie na temat częstości występowania i ryzyka progresji stanów przednowotworowych szyjki macicy, a także aktualizacji wskazań do badań przesiewowych w kierunku raka szyjki macicy u dziewcząt i kobiet w wieku 13-21 lat, ze szczególnym uwzględnieniem młodych pacjentek z grup podwyższonego ryzyka.

Ponadto gorąco polecam związany z powyższym problemem artykuł na temat skuteczności i bezpieczeństwa dostępnych szczepionek przeciwko HPV z obszerną analizą stopnia realizacji programu szczepień tymi preparatami w Polsce i na świecie.

Dla ginekologów onkologów przede wszystkim, a także dla pracujących w warunkach codziennej praktyki ambulatoryjnej cenne będą informacje zawarte w opracowaniu na temat biomarkerów stosowanych w diagnostyce i monitorowaniu skuteczności leczenia oraz w dozorze onkologicznym u pacjentek z nowotworami złośliwymi narządu płciowego.

Tak jak deklarowałem na początku tego nieco dłuższego niż zwykle wstępu: pozostałe artykuły zawarte w bieżącym wydaniu „Ginekologii po Dyplomie” są równie interesujące i godne polecenia, a więc jeszcze raz gorąco zachęcam do lektury.

Do góry