Temat numeru

Wady rozwojowe macicy u kobiet w ciąży

Anne-Marie Amies Oelschlager, MD

University of Washington School of Medicine w Seattle

Contemporary OB/GYN 2022;67(12):10-13

 • Najważniejsze informacje kliniczne dotyczące oceny oraz postępowania u ciężarnych z wadami rozwojowymi macicy i pochwy
 • Powikłania i ryzyko położnicze u pacjentek ze współistniejącą patologią macicy
 • Rozwiązanie ciąży powikłanej wadą narządu rodnego


Wady rozwojowe macicy wiążą się z większą częstością występowania powikłań ciąży, w tym: poronienia samoistnego, ciąży ektopowej, porodu przedwczesnego, nieprawidłowego położenia płodu oraz odklejenia łożyska. Położnicy powinni być zaznajomieni z embriologią, częstością występowania i klasyfikacjami wad rozwojowych żeńskiego narządu rodnego oraz z zasadami postępowania u ciężarnych z takimi patologiami.

Embriologia

Proces rozwoju macicy i pochwy rozpoczyna się w I trymestrze ciąży. Z parzystych przewodów Müllera (przyśródnerczowych) tworzą się: trzon macicy, jajowody, szyjka macicy oraz proksymalna część pochwy. W trakcie rozwoju przewody przyśródnerczowe się łączą, a wytworzenie się światła w każdym z nich powoduje, że powstają dwa kanały rozdzielone podłużną przegrodą. Przegroda ta typowo zanika w II trymestrze. Zatoka moczowo-płciowa ulega z kolei podziałowi na dystalną część pochwy i cewkę moczową. Zaburzenia resorpcji wiążą się z utrzymywaniem się podłużnej przegrody macicy lub pochwy. Do wad poprzecznych należą poprzeczne przegrody pochwy oraz atrezja szyjki macicy.

Klasyfikacja i rozpoznanie wad rozwojowych macicy i pochwy

W klasyfikacji anomalii müllerowskich opracowanej przez American Society for Reproductive Medicine (ASRM), którą uaktualniono w 2021 roku1, wymieniono 9 kategorii wad:

 • agenezję müllerowską
 • agenezję szyjki macicy
 • macicę jednorożną
 • macicę podwójną
 • macicę dwurożną
 • macicę przegrodzoną
 • podłużną przegrodę pochwy
 • poprzeczną przegrodę pochwy
 • złożone wady rozwojowe.

Interaktywna klasyfikacja anomalii müllerowskich według ASRM w wersji z 2021 roku jest dostępna w internecie. Aby się z nią zapoznać (w języku angielskim), należy zeskanować załączony kod QR.

Rozpoznanie

W celu różnicowania wad rozwojowych macicy wymagane są obrazowanie lub bezpośrednia wizualna ocena kształtu macicy od zewnątrz oraz jamy macicy. Aby odróżnić macicę dwurożną od przegrodzonej i łukowatej, najlepiej poprowadzić linię od jednego do drugiego rogu macicy. Jeżeli zewnętrzny zarys macicy między dwoma rogami zagłębia się o więcej niż 10 mm, macica jest dwurożna. Gdy jednak zewnętrzny zarys macicy zagłębia się o mniej niż 10 mm, jama w dnie macicy zagłębia się o mniej niż 10 mm, a kąt natarcia zagłębienia wynosi więcej niż 90°, rozpoznaje się macicę łukowatą. W przypadku gdy zagłębienie jamy macicy wynosi więcej niż 10 mm, a kąt natarcia zagłębienia jest mniejszy niż 90°, stwierdzamy macicę przegrodzoną.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Klasyfikacja i rozpoznanie wad rozwojowych macicy i pochwy

W klasyfikacji anomalii müllerowskich opracowanej przez American Society for Reproductive Medicine (ASRM), którą uaktualniono w 2021 roku1, wymieniono 9 kategorii wad: [...]

Częstość występowania i towarzyszące wady

W badaniach, w których wykorzystywano optymalne metody obrazowania, wady narządu rodnego wykryto u 5,5-9,8% kobiet w populacji ogólnej, u 16,7% pacjentek [...]

Powikłania położnicze

Najczęściej wykrywaną wadą rozwojową jest macica łukowata, ale w prospektywnych badaniach nie stwierdzono, aby wiązała się ona z częstszym występowaniem niepłodności [...]

Postępowanie w związku z ryzykiem położniczym

Ograniczone dane wskazują, że przesiewowa ocena długości szyjki macicy w celu wykrywania krótkiej szyjki (

Rozważania dotyczące rozwiązania ciąży

Częstość rozwiązywania ciąży przez cięcie cesarskie u kobiet z wadami rozwojowymi macicy jest istotnie większa w porównaniu z porodami siłami natury, [...]

Postępowanie w przypadku terapeutycznego przerwania ciąży lub poronienia samoistnego

U kobiet z dwiema szyjkami macicy, po resekcji przegrody macicy lub z długą wstawką użytą do rekonstrukcji pochwy ewakuacja zawartości jamy [...]

Podsumowanie

Wady rozwojowe macicy są częste w populacji ogólnej i wiążą się ze zwiększonym ryzykiem powikłań położniczych. W celu ustalenia dokładnego rozpoznania [...]

Do góry