Opinia ekspertów Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników dotycząca stosowania jednoskładnikowej antykoncepcji progestagennej zawierającej 4 mg drospirenonu po 40 roku życia

prof. dr hab. n. med. Agnieszka Drosdzol-Cop1

prof. dr hab. n. med. Artur Jakimiuk2,3

1Katedra i Oddział Kliniczny Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach 
2Klinika Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie 
3Zakład Zdrowia Prokreacyjnego, Instytut Matki i Dziecka w Warszawie

Adres do korespondencji:

prof. dr hab. n. med. Agnieszka Drosdzol-Cop

Katedra i Oddział Kliniczny Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej,

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

ul. Leopolda Markiefki, 40-211 Katowice

e-mail: cor111@poczta.onet.pl

  • Streszczenie stanowiska ekspertów Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników dotyczącego stosowania preparatu Slinda® – jednoskładnikowej antykoncepcji progestagennej z drospirenonem1
  • Przeciwwskazania do stosowania złożonej antykoncepcji hormonalnej zawierającej estrogen
  • Profil metaboliczny produktu leczniczego Slinda®

Złożona dwuskładnikowa (estrogenowo-progestagenna) antykoncepcja hormonalna (CHC – combined hormonal contraception) jest popularnym i skutecznym środkiem antykoncepcyjnym. Jednakże główny problem związany z jej stosowaniem stanowi ryzyko występowania chorób sercowo-naczyniowych, zwłaszcza żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (VTE – venous thromboembolism). W związku z tym CHC może być nieodpowiednia dla niektórych kobiet, szczególnie tych z czynnikami ryzyka VTE.

Do góry