Czy rodzaj spożywanych napojów może zwiększać częstość występowania nietrzymania moczu?

Bob Kronemyer

Niezależny dziennikarz pracujący dla czasopisma „Contemporary OB/GYN”

Contemporary OB/GYN 2022;68(2):30

  • Omówienie wyników badania ankietowego dotyczącego wpływu spożywania sztucznie słodzonych napojów na ryzyko wystąpienia nietrzymania moczu
  • Wykazano istotną zależność między mieszanym nietrzymaniem moczu a konsumpcją sztucznie słodzonych napojów
  • Spożywanie sztucznie słodzonych napojów potencjalnie przyczynia się do zaburzeń kontynencji, zarówno pośrednio poprzez zwiększone ryzyko rozwoju otyłości i związanych z nią następstw, jak i bezpośrednio poprzez wpływ na wystąpienie objawów zespołu pęcherza nadreaktywnego

U kobiet, które spożywają co najmniej jedną porcję sztucznie słodzonego napoju dziennie, łączne prawdopodobieństwo wystąpienia mieszanego nietrzymania moczu jest o 10% większe niż u kobiet, które piją mniej niż jedną porcję takich napojów tygodniowo lub w ogóle po nie nie sięgają – takie wnioski wysunięto z wtórnej analizy danych z badania obserwacyjnego prowadzonego w ramach programu Women’s Health Initiative (Women’s Health Initiative Observational Study), której wyniki opublikowano w czasopiśmie „Menopause”1.

Nie stwierdzono natomiast związku między ilością spożytych sztucznie słodzonych napojów a objawami wysiłkowego lub naglącego nietrzymania moczu analizowanymi oddzielnie.

Do góry