Wpływ terapii hormonalnej i metod medycyny alternatywnej na jakość życia kobiet w średnim wieku

Bob Kronemyer

Niezależny dziennikarz pracujący dla czasopisma „Contemporary OB/GYN”

Contemporary OB/GYN 2022;68(2):31

  • Omówienie wyników analizy dotyczącej skuteczności terapii hormonalnej i alternatywnych metod leczenia w łagodzeniu objawów naczynioruchowych i/lub moczowo-płciowych u kobiet w okresie okołomenopauzalnym
  • Wpływ rasy/etniczności leczonych kobiet na skuteczność terapii hormonalnej

Jak wynika z wtórnej analizy danych pochodzących z trwającego badania Study of Women’s Health Across the Nation (SWAN), której wyniki zostały opublikowane w czasopiśmie „Menopause”, u kobiet w średnim wieku z naczynioruchowymi i/lub moczowo-płciowymi objawami menopauzy ani terapia hormonalna, ani komplementarne i alternatywne metody leczenia nie wiązały się z poprawą jakości życia1.

Na podstawie samooceny jakości życia dokonywanej przez uczestniczki badania stwierdzono jednak istotną interakcję między leczeniem a rasą/grupą etniczną (p = 0,034 na początku obserwacji, p = 0,044 w prospektywnej obserwacji). Kobiety rasy białej stosujące terapię hormonalną zgłaszały znacznie lepszą jakość życia niż niestosujące żadnej z ocenianych metod leczenia (p = 0,030; 95% przedział ufności [CI – confidence interval] 0,01-0,21). Z kolei w grupie badanych rasy czarnej jakość życia osób leczonych hormonalnie była według ich własnej oceny istotnie gorsza niż uczestniczek niestosujących żadnej z ocenianych metod leczenia (p = 0,027; 95% CI od –0,40 do –0,02).

Do góry