Endometrioza a ryzyko nowotworów – co nowego w badaniach

dr n. med. Marcin Sadłocha

prof. dr hab. n. med. Rafał Stojko

Katedra i Oddział Kliniczny Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej, Wydział Nauk o Zdrowiu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Adres do korespondencji:

dr n. med. Marcin Sadłocha

Katedra i Oddział Kliniczny Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej,

Wydział Nauk o Zdrowiu,

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

ul. ks. Leopolda Markiefki 87, 40-211 Katowice

e-mail: marcin-sadlocha@wp.pl

  • Czy rak jajnika wywodzi się z torbieli endometrialnych? Teoria złośliwej transformacji torbieli endometrium w świetle najnowszych badań
  • Mechanizmy rozwoju raka jajnika związanego z endometriozą (EAOC) i terapii celowanej zgodnie z wariacjami genetycznymi w EAOC na podstawie dotychczasowych danych klinicznych

Endometrioza jest – jak powszechnie wiadomo – chorobą, w której tkanka endometrium rozwija się pierwotnie poza jamą macicy. Specyfika tego schorzenia polega na tym, że endometrioza często zachowuje się jak nowotwór, morfologicznie nim nie będąc. Uważa się, że endometrioza jest potencjalnym czynnikiem ryzyka rozwoju raka jajnika, a wyniki najnowszych szeroko prowadzonych metaanaliz wykazały, że iloraz szans wystąpienia raka jajnika z jednoczesną obecnością endometriozy wyniósł do 1,42. Przyjmuje się, że rak jajnika związany z endometriozą (EAOC – endometriosis-associated ovarian cancer) może się rozwijać z torbieli endometrialnych jajnika (EC – endometrial cyst). EAOC to głównie rak endometrioidalny lub jasnokomórkowy. Najpowszechniej wśród kobiet rasy kaukaskiej występuje rak endometrioidalny jajnika (OEC – ovarian endometrioid carcinoma). Opisywany typ EAOC stwierdza się w mniej więcej 75% przypadków1. Wyjątkiem jest Japonia, gdzie rak jasnokomórkowy jajnika (OCCC – ovarian clear cell carcinoma), który jest oporny na chemioterapię i wiąże się ze złym rokowaniem, jest bardziej rozpowszechniony, stanowiąc około 1/4 wszystkich nabłonkowych raków jajnika. W japońskich wytycznych dotyczących profilaktyki raka jajnika u chorych na endometriozę nadal podkreśla się ryzyko transformacji złośliwej EC, szczególnie u pacjentek powyżej 40 roku życia rozważa się wycięcie jajników jako formę profilaktyki2. Leczenie EC budzi kontrowersje, zwłaszcza w postaci skąpoobjawowej lub gdy objawy są kontrolowane farmakoterapią. W niniejszym artykule zostaną pokrótce omówione mechanizmy rozwoju EAOC i terapii celowanej zgodnie z wariacjami genetycznymi w EAOC na podstawie dotychczasowych danych klinicznych. W tym celu przeanalizowano badania i artykuły dostępne w bazach PubMed i Cochrane.

Endometrioza i rak jajnika związany z endometriozą

Teoria refluksu zakłada, że endometrioza powstaje w wyniku cofania się krwi miesiączkowej do jamy brzusznej. Można przypuszczać, że nasilona częstotliwość krwawień miesiączkowych teoretycznie zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia endometriozy. W...

Terapia endometriozy polega głównie na leczeniu farmakologicznym lub operacyjnym i dobierana jest w zależności od: rodzaju i nasilenia objawów, wieku pacjentki oraz jej planów dotyczących zajścia w ciążę. Gdy środki przeciwbólowe, takie jak nieste...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Endometrioza i rak jajnika związany z endometriozą

Teoria refluksu zakłada, że endometrioza powstaje w wyniku cofania się krwi miesiączkowej do jamy brzusznej. Można przypuszczać, że nasilona częstotliwość krwawień [...]

Analiza genetyczna endometriozy i raka jajnika związanego z endometriozą

Sugerowano, że EAOC wynika z endometriozy, ponieważ nowotwór ten wykazuje mutacje w genach ARID1A, PIK3CA i PTEN, a także utratę heterozygotyczności [...]

Mechanizm powstawania EAOC na podstawie danych molekularnych i epidemiologicznych

Kancerogeneza wymaga 2 czynników: tzw. inicjatora i promotora. Mutacje genowe często występują w komórkach nabłonka gruczołowego endometrium, co umożliwia komórkom endometrium [...]

Po jakim czasie endometrioza jajnika może wywołać raka?

Kobiety z endometriozą są bardziej narażone na rozwój EAOC po 40 roku życia, ale po menopauzie częstość występowania raka jajnika nie [...]

Leczenie chirurgiczne endometriozy a ryzyko raka jajnika

Aby określić pochodzenie raka, przydatne jest zidentyfikowanie zmian przedrakowych za pomocą histopatologii. Histologia torbieli endometrialnych często wykazuje prostą pojedynczą warstwę nabłonka [...]

Powiązanie leczenia endometriozy z rozwojem raka jajnika

Według World Endometriosis Society (WES) względne i bezwzględne ryzyko raka jajnika u kobiet z endometriozą jest bardzo niskie, więc nie rekomenduje [...]

Perspektywy terapii celowanej i immunoterapii w leczeniu raka jajnika związanego z endometriozą

Nadal nie opracowano standardów w zakresie stosowania terapii ukierunkowanych na mutacje genetyczne EAOC. Rozwój terapii celowanej odegra ważną rolę w poprawie [...]

Wnioski

W ostatnich latach pojawiły się liczne dane sugerujące, że mutacje genetyczne w eutopowym endometrium mogą być odpowiedzialne za powstawanie nowotworów jajnika [...]
Do góry