Strategia wykrywania i leczenia krwotoku poporodowego opracowana przez zespół ekspertów WHO i ONZ

Rachael Zimlich, RN, BSN

Contemporary OB/GYN 2023;68(7):14-15

  • Krwotok poporodowy to wciąż istotny problem położniczy
  • Czynniki ryzyka i częstość występowania krwotoku poporodowego na świecie
  • Algorytm E-MOTIVE – przełomowe rozwiązanie zmniejszające liczbę zgonów matek z powodu krwawień związanych z porodem

Krwotok poporodowy jest poważnym powikłaniem porodu, nawet w Stanach Zjednoczonych. Międzynarodowa grupa badaczy pracuje nad opracowaniem protokołu, który mógłby ułatwić proces rozpoznawania i leczenia ciężkiego krwawienia u matki.

Według danych World Health Organization (WHO) krwotok poporodowy, czyli ciężkie krwawienie po urodzeniu dziecka, przyczynia się każdego roku do ponad 70 000 zgonów matek na całym świecie. Powikłanie to występuje u mniej więcej 14 mln kobiet rocznie. Nawet jeżeli zastosowane leczenie jest skuteczne, to działania chirurgiczne podejmowane w celu opanowania krwawienia prowadzą często do trwałych problemów reprodukcyjnych1.

Krwotok poporodowy nie tylko stanowi poważny problem w krajach o ograniczonych zasobach opieki zdrowotnej, lecz także pozostaje istotnym zagadnieniem w krajach rozwiniętych, takich jak Stany Zjednoczone. Wyniki badania opublikowanego w styczniu 2023 roku w czasopiśmie „Obstetrics & Gynecology” wykazały, że częstość występowania krwotoku poporodowego zwiększyła się z 2,7% w 2000 roku do 4,3% w 2019 roku2. Odsetek porodów u kobiet ze stwierdzonym co najmniej jednym czynnikiem ryzyka krwotoku poporodowego wzrósł w ciągu dwóch dekad z 18,6% do prawie 27%. W sumie przeanalizowano prawie 77 mln porodów i w okresie objętym badaniem częstość występowania krwotoku poporodowego wynosiła w przybliżeniu 3%2. Do głównych czynników ryzyka krwotoku poporodowego w Stanach Zjednoczonych należą2:

Do góry