Wpływ legalizacji konopi indyjskich na używanie marihuany przez kobiety w ciąży

Lindsay Carr

Redaktor czasopisma „Contemporary OB/GYN”

Contemporary OB/GYN 2023;68(3):16-17

  • Temat stosowania marihuany w czasie ciąży w rozmowie pacjentki z lekarzem
  • Następstwa legalizacji marihuany z perspektywy ciężarnych używających konopi indyjskich

Wszystkie stany, poza 4, zalegalizowały jakąś formę używania konopi indyjskich, a 19 stanów w pełni zalegalizowało je w celach rekreacyjnych dla dorosłych1. Środowisko medyczne i organizacje krajowe odradzają stosowanie konopi indyjskich w czasie ciąży, a mimo to częstotliwość i tempo, w jakim ciężarne Amerykanki korzystają z tego narkotyku, nadal wzrastają w Stanach Zjednoczonych, przy czym większość z nich używa marihuany, aby zapobiegać nudnościom i wymiotom2.

Używanie marihuany przez kobiety w ciąży może powodować niekorzystne skutki dla płodu, takie jak m.in. mała urodzeniowa masa ciała i problemy neurorozwojowe w dzieciństwie2. Zrozumienie wpływu legalizacji konopi i roli, jaką odgrywa ona w używaniu marihuany w okresie ciąży z perspektywy przyszłych matek, jest kluczowe dla położników i ginekologów, aby mogli oferować swoim pacjentkom skuteczną, spersonalizowaną opiekę i im doradzać. Może również pomóc w opracowaniu materiałów edukacyjnych, kampanii na rzecz zdrowia publicznego i w planowaniu polityki w przyszłości.

Wyniki badania przeprowadzonego przez Kaiser Permanente Northern California (KPNC) – duży zintegrowany system opieki zdrowotnej z ponad 4 mln członków – zostały niedawno opublikowane w czasopiśmie „JAMA Network Open”. Dały one cenny wgląd w to, jak kobiety używające konopi indyjskich w czasie ciąży postrzegają skutki legalizacji marihuany3.

Ogólnie rzecz biorąc, na podstawie wyników stwierdzono, że ciężarne postrzegały legalizację marihuany jako zwiększenie jej dostępności, akceptację jej używania oraz zwiększenie zaufania do sprzedawców konopi indyjskich. Być może najważniejszym odkryciem była jednak sugestia, że legalizacja dała kobietom większe poczucie pewności i ośmieliła je do podjęcia podczas rozmowy z lekarzem tematu używania marihuany w czasie ciąży. Jedna z badanych powiedziała, że legalizacja umożliwiła jej szczerą rozmowę z lekarzem, w wyniku której ostatecznie zaprzestała stosowania narkotyków na czas ciąży3.

Do góry