Rak i demencja – ich współistnienie prowadzi do powstania luki w przeżyciu

lek. Joanna Borzęcka-Klec1,2

lek. Agnieszka Kuncer3

lek. Tomasz Leks2

lek. Agnieszka Koper4

prof. dr hab. n. med. Łukasz Wicherek3,5

1Instytut Lekarski, Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu 
2Oddział Ginekologiczno-Położniczy, Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Nowym Targu 
3Biuro Orzecznictwa Lekarskiego, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Warszawie 
4Oddział Kliniczny Onkologii, Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy 
5Szkoła Zdrowia Publicznego, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie

Adres do korespondencji:

prof. dr hab. n. med. Łukasz Wicherek

Szkoła Zdrowia Publicznego,

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego

ul. Kleczewska 61/63, 01-824 Warszawa

e-mail: lukasz.wicherek@cmkp.edu.pl

  • Opieka onkologiczna nad pacjentkami w starszym wieku
  • Przebieg i wyniki leczenia onkologicznego u chorych z demencją
  • Zespół kruchości, wielochorobowość i wielolekowość

Współistnienie kilku schorzeń ma wpływ na wyniki leczenia jednego z nich. Wielochorobowość jest nadal wyzwaniem dla klinicystów, którzy mają pod opieką starzejących się chorych. Trend ten będzie w najbliższych latach dominował według wszystkich prognoz demograficznych. Przed rozpoczęciem leczenia onkologicznego coraz częściej zwraca się uwagę na ocenę potencjalnych trudności w kontynuowaniu terapii, które mogą wynikać z wielochorobowości. Podczas kwalifikacji pacjenta do leczenia systemowego nie ocenia się już tylko stanu sprawności według Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG), lecz coraz więcej uwagi poświęca się zdolnościom poznawczym chorych, ocenie funkcjonalności oraz skutkom wielochorobowości.

Zespół kruchości i wielochorobowość a kwalifikacja do leczenia onkologicznego

Zdefiniowano pojęcie zespołu kruchości (frailty syndrome), który cechuje się zmniejszeniem rezerw fizjologicznych poszczególnych układów organizmu. Maleje wówczas odporność na czynniki stresowe. Rośnie natomiast ryzyko wystąpienia szeregu negatywnych następstw terapii onkologicznej dla zdrowia chorego. Do jego objawów zalicza się: zmniejszenie masy ciała i niedożywienie, zmniejszenie siły mięśniowej, pogorszenie tolerancji wysiłku, spowolnienie ruchowe, zaburzenia równowagi, zmniejszoną aktywność fizyczną, pogorszenie funkcji poznawczych, zwiększoną wrażliwość na działanie czynników stresogennych, ograniczenia samodzielnego i sprawnego funkcjonowania. Zespół kruchości może być rozpoznany u 4% do nawet 50% chorych kwalifikowanych do leczenia onkologicznego1. Oceny nasilenia jego objawów można dokonać za pomocą różnych skal. Znanych jest wiele narzędzi tego typu, np. Clinical Frailty Scale (CFS), Frailty Index (FI), Canadian Study of Health and Aging Clinical Frailty Scale (CSHA-FI), Frailty Index based on a Comprehensive Geriatric Assessment (FI-CGA) i inne.

Ostatnio w wiodących ośrodkach ginekologii onkologicznej zwrócono uwagę na kliniczną przydatność wskaźnika FI. Informuje on o podatności organizmu na negatywne skutki leczenia wobec faktu wyczerpywania się kompensacyjnych mechanizmów w poszczególn...

Frailty Index jest dzisiaj uznanym czynnikiem predykcji powikłań po leczeniu chirurgicznym5. Koreluje z odsetkiem ponownych przyjęć do szpitala po leczeniu operacyjnym u chorych na raka endometrium i raka jajnika. Ma związek ze zwiększeniem ryzyka...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Zespół kruchości i wielochorobowość a kwalifikacja do leczenia onkologicznego

Zdefiniowano pojęcie zespołu kruchości (frailty syndrome), który cechuje się zmniejszeniem rezerw fizjologicznych poszczególnych układów organizmu. Maleje wówczas odporność na czynniki stresowe. [...]

Postępowanie u chorych na raka z rozpoznaną demencją

Demencja to przewlekła choroba. Początkowo, jeszcze przed jej rozpoznaniem, można zauważyć u chorego występowanie łagodnych objawów otępiennych (MCI – mild cognitive [...]

Podsumowanie

Mimo poczynionych postępów w kwestii oceny demencji u chorych onkologicznych i geriatrycznych nadal nie udało się skonstruować jednej skali, za pomocą [...]
Do góry