Od redakcji

Wstęp

Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gąsior

Katedra i Klinika Kardiologii SUM, Katowice

Kardiologia po Dyplomie 2012; 11 (9): 1-3

Szanowni Państwo, 
Drogie Koleżanki i Koledzy!

Zakończył się 60 Kongres Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego w Monachium, który przyniósł nowe rekomendacje postępowania w sześciu zagadnieniach kardiologicznych. Dwa tematy, prewencja chorób układu krążenia i niewydolność serca, były już zaprezentowane wiosną b.r. na kongresach odpowiednich asocjacji ESC, a kolejne cztery, czyli rekomendacje postępowania w zawale z uniesieniem odcinka ST, migotaniu przedsionków, wadach serca oraz trzecia uniwersalna definicja zawału mięśnia sercowego miały swoją premierę w Monachium. Waga niektórych z proponowanych modyfikacji postępowania oraz konieczność stosowania ich "od zaraz" nakazują, aby każdy kardiolog oraz internista zapoznał się z nimi jak najwcześniej. Obecnie są one dostępne w języku angielskim na stronie www.escardio.org. Będziemy je oczywiście omawiać w najbliższych numerach Kardiologii po Dyplomie.
Kongres przyniósł także wyniki nowych badań wieloośrodkowych oraz rejestrów prezentowanych w czasie sesji HotLine. Polska kardiologia była bardzo widoczna w tym roku na Kongresie ESC. Zaprezentowaliśmy 409 oryginalnych doniesień, zajmując szóste miejsce wśród wszystkich 140 krajów uczestniczących w tym liczącym ponad 27 000 uczestników największym wydarzeniu kardiologicznym na świecie. Teraz czekamy na XVI Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w Poznaniu, który przyniesie podsumowanie aktualnej wiedzy oraz nowe doniesienia oryginalne polskich i zagranicznych kardiologów.
Dziewiąty numer Kardiologii po Dyplomie zawiera informacje o przyszłości terapii kardiologicznej oraz praktyczne porady przydatne w codziennej praktyce.
Kardiologia posiada prawdopodobnie najlepiej usystematyzowany, bardzo często aktualizowany pakiet rekomendacji postępowania w porównaniu z innymi dyscyplinami medycyny. Takie rekomendacje tworzą eksperci w oparciu o wyniki dużych randomizowanych badań klinicznych, duże rejestry oraz własne doświadczenia. Niekiedy jednak postępowanie lecznicze musi być indywidualizowane. O perspektywach indywidualizowanej prewencji i terapii na podstawie analizy genomu donosi artykuł dr. Tadeusza Osadnika i wsp. ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach i Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Na podstawie profilu genetycznego już niedługo będzie można określać metabolizm leków, w tym m.in. warfaryny czy klopidogrelu, co ułatwi dopasowanie leków i dawek do konkretnego pacjenta.
Następny artykuł prof. Artura Dziewierza i prof. Dariusza Dudka z Collegium Medicum UJ w Krakowie to już teraźniejszość, czyli nowe leki przeciwpłytkowe w nowych standardach, oraz nowe leki w świeżo opublikowanych badaniach klinicznych, które zapewne niebawem wejdą do terapii kardiologicznej. Większy arsenał leków przeciwpłytkowych stwarza problemy z wyborem, który lek dla kogo i jak długo stosować?
Sukcesy działań interwencyjnych w kardiologii, kardiochirurgii, elektroterapii oraz radioterapii nie mogą uśpić naszej czujności diagnostycznej, polegającej na szybkim wykrywaniu ewentualnych jatrogennych uszkodzeń osierdzia. Temu ważnemu tematowi poświęcony jest artykuł prof. Andrzeja Przybylskiego z Instytutu Kardiologii w Warszawie. Niektóre z powikłań, groźne dla życia chorego, wymagają natychmiastowych działań.
W odróżnieniu od aorty wstępującej patologie aorty piersiowej zstępującej, jak tętniaki, rozwarstwienia, pęknięcia ściany i krwiaki, rzadko są przedmiotem interwencji chirurgicznych. Interwencje wewnątrznaczyniowe z użyciem stentgraftu stanowią ciekawą i coraz częściej stosowaną metodę leczenia chorych. Dr hab. Wacław Kuczmik z Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej z SUM w Katowicach, ośrodka z dużym doświadczeniem w wewnątrznaczyniowych zabiegach aorty, prezentuje aktualne możliwości sprzętowe w postaci różnych typów stentgraftów i możliwości interwencji, w tym także zabiegów hybrydowych u chorych z patologią aorty piersiowej i łuku aorty.
Warto również przeczytać artykuł o zespole antyfosfolipidowym, ryzyku zakrzepowo-zatorowym w chorobach tkanki łącznej Wojciecha Płazaka i wsp. z Collegium Medicum UJ w Krakowie i z PUM w Szczecinie.
Niezawodnie interesujące przypadki przedstawia prof. M. Kowalski w EchoporadzieEchoszaradzie oraz dr Magdalena Zagrodzka, która ciekawe przypadki opisuje w kontekście wyników wieloośrodkowego badania ROMICAT II oraz ostatniego Kongresu American College of Cardiology.
Dr Marta Załęska-Kocięcka i dr Piotr Góral wybrali dla Państwa ciekawe doniesienia, a z nich dowiemy się, które parametry echokardiograficzne pozwalają na oszacowanie ciśnienia zaklinowania w tętnicy płucnej, czy statyny zwiększają ryzyko krwawienia śródczaszkowego i cukrzycy oraz jaki wpływ ma praca zmianowa na ryzyko sercowo-naczyniowe.
Zapraszam do lektury.

Do góry