Kardiologia po Dyplomie Nr 08 (sierpień) / 2012

Spis treści

08/2012
Od redakcji
Nadciśnienie tętnicze
Zaburzenia rytmu i przewodzenia
Strukturalne choroby serca i kardiomiopatie
Choroby osierdzia
Choroby naczyń
Diagnostyka zagadki echo
Diagnostyka tk, mr