Diagnostyka zagadki echo

Redaktor działu: dr hab. n. med. Mirosław Kowalski, prof. nadzw. Klinika Wad Wrodzonych Serca, Instytut Kardiologii, Warszawa

Echoszarada

Mirosław Kowalski

Klinika Wad Wrodzonych Serca, Instytut Kardiologii w Warszawie-Aninie

Kardiologia po Dyplomie 2012; 11 (4): 63-64

Kobieta, lat 41. Jakie patologie można rozpoznać na zamieszczonych rycinach?

Medium 11

Rycina 1. Prezentacja 2D. Projekcja nadmostkowa.

Medium 21

Rycina 2. Prezentacja 2D. Projekcja przymostkowa w osi krótkiej.

Medium 31

Rycina 3. Projekcja koniuszkowa czterojamowa. Tryb doplera ciągłego.

Medium 41

Rycina 4. Projekcja koniuszkowa czterojamowa. Tryb doplera tkankowego.

Medium 51

Rycina 5. Projekcja koniuszkowa pięciojamowa. Tryb doplera pulsacyjnego.

Medium 61

Rycina 6. Projekcja podmostkowa. Tryb doplera pulsacyjnego.

Rozwiązanie:

1. Koarktacja aorty (ryc. 1).

2. Dwupłatkowa zastawka aortalna (ryc. 2).

3. Niedomykalność zastawki mitralnej (ryc. 3).

4. Ciężka dysfunkcja skurczowa lewej komory (ryc. 3-5).

5. Niedomykalność zastawki aortalnej (ryc. 5, 6).

Do góry